อัมพวาในวันสงกรานต์

การท่องเที่ยวทางน้ำ

ท่องเที่ยววันสงกรานต์วันที่ 2 ไปที่อ.อัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อรอดูหิ่งห้อยในตอนค่ำ  ในช่วงเย็นมีโอกาสเที่ยวตลาดอัมพวา  ซึ่งเป็นชุมชนริมน้ำโบราณมีการขายอาหารและขนม ตลอดจนผลไม้ คือ ลิ้นจี่ ที่ขึ้นชื่อของอ.อัมพวา  อำเภอนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม  มีความสวยงามในอาคารและสถานที่  เป็นชุมชนค้าขายทางน้ำของชาวจีนและชาวอำเภอต่างๆ  จังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีเสน่ห์หลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการท่องเที่ยวทางน้ำที่มีหิ่งห้อยให้ดูในช่วงหน้าฝนจะมีหิ่งห้อยจำนวนมากแต่น่าเป็นห่วงเนื่องจากเสียงของเครื่องยนต์  จ.สมุทรสงครามน่าจะรักษาจุดเด่นนี้มากกว่าจะพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)