การใช้นวัตกรรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นวัตกรรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์

.

.

รใช้นวัตกรรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

ฐานพัฒน์ ผลประมูล
ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

          ปัจจุบันนี้ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกได้พัฒนาไปแล้ว เมื่อสังคมโลกพัฒนา ประเทศก็ต้องพัฒนา และคงปฏิเสธไม่ได้ว่า การศึกษาก็มีส่วนในการพัฒนาประเทศ และปฏิเสธอีกไม่ได้ว่า นวัตกรรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ ดังนั้น ครูหรือผู้ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ จึงจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อสรรรสร้างชิ้นงาน สรรสร้างนวัตกรรม เพื่อผลิตเป็นสื่อการจัดการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นสื่อแบบ e-Book, e-Learning, e-Library หรือแม้แต่การสร้างเว็บไซต์ทางการศึกษา ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
          การศึกษาของไทยในปัจจุบัน มาตรฐานด้านวิชาชีพครู ได้กำหนดให้ครูต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นครูในสังกัดใดก็ตาม ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย การอาชีวศึกษา หรือแม้แต่อุดมศึกษา เพราะการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในปัจจุบัน หากยังทำวิธีการเดิมๆ สอนตามตำรา สอนตามแบบเรียน หรือใช้สื่อเก่าๆ คงจะดูแล้วล่าสมัย แต่ถ้าเปลี่ยนมาเป็นการใช้นวัตกรรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะช่วยสร้างให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ ยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านการใช้นวัตกรรมการเรียนรู้อีกด้วย
          นอกจากบทบาทของนวัตกรรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เข้ามามีบทบาทในจัดการศึกษาในระบบแล้ว นวัตกรรมและสื่อเหล่านี้ ยังช่วยให้เราๆ ท่านๆ อยากรู้หรือศึกษาเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น อาจจะค้นหาจากแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หรือถ้าสนใจก็หาสื่อ CD ที่เป็น e-Learning, หรือ e-Book มาทำการศึกษา โดยไม่จำเป็นต้องเข้าศึกษาในระบบวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยก็ได้ ซึ่งก็เป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคนได้อย่างเป็นรูปธรรม เรียนรู้ได้ทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา อย่างมีคุณภาพ

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

คำสำคัญ (Tags)#สื่อ#นวัตกรรม#อิเล็กทรอนิกส์#นวัตกรรมสื่อและอิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขบันทึก: 242927, เขียน: 18 Feb 2009 @ 13:02 (), แก้ไข: 15 Jun 2012 @ 22:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)