การประมาณค่า

การประมาณค่า

การหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ

 การประมาณ

       การประมาณ   เป็นการบอกขนาด  จำนวน  หรือปริมาณ  ที่ไม่ต้องการละเอียดถี่ถ้วน  เป็นเพียงการคาดคะเนจำนวนหรือปริมาณด้วยสายตาเท่านั้น  ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องวัด  เครื่องคำนวณ  หรือการนับ แต่อย่างใด   เช่น  ถ้าเราอยากทราบว่ามีไก่กี่ตัวในเล้า   มีมะนาวกี่ลูกอยู่ในตะกร้า   หากเราต้องการ    รายละเอียดเราจำเป็นจะต้องเอาออกมานับดูแต่หากเวลามีจำกัดหรือไม่ต้องการละเอียดมากนักเราก็      ใช้สายตากะเอาแล้วบอกจำนวนคร่าว ๆว่ามีมากน้อยเพียงใด

       การบอกจำนวนใด ๆ โดยวิธีการประมาณค่า นั้นเรามักนิยมบอกเป็นจำนวนใกล้เคียงจำนวนเต็มเช่น จำนวนสิบ   จำนวนเต็มร้อย  จำนวนเต็มพัน  จำนวนเต็มหมื่น  จำนวนเต็มแสน  จำนวนเต็มล้าน  ฯลฯ  เป็นต้น

การประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ    

               จำนวนเต็มสิบหมายถึงจำนวนที่หลักหน่วยของเลข 2 หลักลงท้ายด้วยเลข  0  เช่น  10 , 20 , 30 , 40 , 50 ,60 , 70,80  และ 90  การประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบนั้น  วิธีคิด ให้เราดูจำนวนนั้น ๆ เฉพาะหลักหน่วยและหลักสิบเท่านั้นจะไม่ดู เลขหลักอื่นประกอบ    เช่น  453  เราจะดูเฉพาะเลข  53  เท่านั้นว่าอยู่ใกล้จำนวนเต็มสิบใดมากที่สุด  ระหว่าง50  กับ  60 ซึ่งใก้ล   53  ที่สุดก็คือ  50   จึงประมาณค่า   ใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของ  453   คือ  450   ดูเส้นจำนวนข้างล่างนี้ประกอบ

 

             |<------------------ |---------------------------------------------------------------------->|

                --------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|--------

            450     451   452   453   454   455    456    457   458   459    460

         หรือการประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของจำนวนใด ๆ  เราทำได้อีกโดยให้พิจาณาจากจำนวนนั้นเฉพาะในเลขหลักหน่วยเท่านั้น   ก็โดยการพิจาณาดังนี้

         1.  ถ้าตัวเลขในหลักหน่วยมีค่าต่ำกว่า  5   ให้เราประมาณค่าเป็นจำนวนเต็มสิบน้อยกว่าเลขจำนวนนั้น  เช่น
         324   หลักหน่วยของเลขจำนวนนี้คือ  4  ซึ่งมีค่าน้อยกว่า   5  ให้เราประมาณค่าจำนวนเต็มสิบของจำนวนนี้คือ  320  ดูเส้นจำนวนข้างล่างนี้ประกอบ

                          

                                                     324

   |<---------------------------------|---------------------------->|

              <-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------->

           320  321   322   323 324   325   326    327   328   329    330

       2.   ถ้าหลักหน่วยของเลขจำนวนนั้นมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ  5     ให้เราประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ
มากกว่าเลขจำนวนนั้น  เช่น  527  หลักหน่วยของเลขจำนวนนี้คือ  7  เราก็สามารถประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของเลขจำนวนนี้คือ  530   

       หรือ   625   หลักหน่วยของจำนวน  625  คือเลข   5    เราจะประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของ  625  ได้คือ 630  เป็นต้น

ตัวอย่าง   จงประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของจำนวน  792   และ  796

 แนวคิด  ในการพิจารณาว่าจำนวน  ดังกล่าวข้างต้นอยู่ใกล้จำนวนเต็มสิบใดมากที่สุดเราจะใช้เส้นจำนวนประกอบการพิจารณาก็ได้เพื่อให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นดังรูป(ดูเส้นแนวเส้น <------- และเส้น    -------->)
          เส้น 792  |<---------------  |------------------------------------------------>|

  -------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--                   790      791     792      793     794      795    796     797    798    799      800

               799  |<---------------------------------------------|-------------------->|

 

          จากรูปจำนวน  792   (ด้านบนเส้นจำนวน  <----|----|----|-----|----->)  เมื่อดูจากเส้นจำนวนแล้วระยะห่าง 792   กับ  800  จะห่างกันเท่ากับ  8  ช่อง (  ดูตามเส้น ----->)   และห่างจาก  790    รวม  2  ช่อง  (ดูตามเส้นทึบ < ------ )  จึงประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ ของ  792   คือ  790  

          ทำนองเดียวกัน  799   เมื่อดูจากเส้นจำนวน (ด้านล่างเส้นจำนวน  <----|----|----|-----|----->)  แล้วระยะทางจาก799  ถึง 800  จะใกล้กว่า  790   จึงประมาณค่า ใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบของ  799    คือ  800

หมายเหตุ    ให้นักเรียนนับที่ช่องจำนวน   สังเกตเส้นปะ <------  และเส้นทึบ  ------> ให้เอาจำนวนเต็มสิบที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นประมาณค่าใกล้เคียง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นานาสาระ...เล่าสู่กันฟัง

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร#การประมาณค่า#การหาค่าประมาณ

หมายเลขบันทึก: 242926, เขียน: 18 Feb 2009 @ 12:58 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 21:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

น.ส เกศร ภูผาจง
IP: xxx.90.26.130
เขียนเมื่อ 

ดีมากๆ เลยข๊ะ ช่วยไดเยอะเลยที่เดียว

จุฑามาศ มะโนธรรม
IP: xxx.128.180.40
เขียนเมื่อ 

ดีมากค่ะแต่ถ้ามีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นเต็มแสนก็คงดีน่ะค่ะ

อแอ
IP: xxx.52.111.40
เขียนเมื่อ 

ดีมาก ถ้าบอกรายละเอียดกว่านี้ก็ดีกว่าน่ะ