๒. งานดี ต้องมีเจ้าภาพ


งานทุกงานต้องมีเจ้าภาพ มีผู้ควบคุม

                   การกระทำสิ่งใด ที่ทำเป็นประจำ หากได้หยุดไปชักระยะหนึ่งก็จะเกิดความเฉื่อย ไม่มีความกระตือรือร้น การกระตุ้นให้ตัวเอง   เพื่อลงมือปฏิบัติครั้งแรก จะ ต้องเพิ่มแรงผลักอีกเท่าตัวจึงจะเข้าสู่สภาพปกติ

                การเปฏิบัติงานแต่ละวัน จะเริ่มจากดูงานประจำวันก่อนว่าปฎิทินการปฏิบัติงานวันนี้  มีงานใดที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันนี้หรือไม่ หากมีจะต้องปฎิบัติงานที่เร่งด่วนก่อนเพื่อให้ทันภายในกำหนด

 

                 การรายงานผลการปฎิบัติงานด้านคดี  มีหลายหน่วยงานยังไม่ได้จัดส่งภายในกำหนด ได้เร่งรัดให้หัวหน้างานได้มีหนังสือเร่งรัดออกไป และจัดเก็บเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความดีความชอบประจำปี และเป็นข้อมูลด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

                นอกจากนี้อธิบดีอัยการเขต ๓  ได้มีนโยบายที่จะทำการคัดเลือกสำนักงานอัยการจังหวัดดีเด่นประจำปี ๒๕๕๒ ขึ้น  เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เป็นขวัญและกำลังใจให้กับหน่วยงานที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  จึงได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานดีเด่น เพื่อให้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ และรูปแบบการคัดเลือก อีกทั้งยังให้เสนอแนะนโยบาย โครงการ วิธีการ และแนวทางอื่น ๆ เพื่อเสนอต่อคณะผู้บริหารด้วย

 

                การจัดทำจุลสารอัยการเขต ๓  เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ผลการปฎิบัติงาน กิจกรรม และเผยแพร่วิชาการ ของทุกสำนักงานภายในสังกัด โดยคณะทำงานได้จัดประชุม และมีมติให้จัดหางบประมาณจาก สคช.จังหวัดหรืองบประมาณ งบดำเนินงาน  เพื่อนำมาดำเนินการจัดทำจุลสารดังกล่าว และให้เสนอมติดังกล่าวให้อธิบดี เพื่อให้ความเห็นชอบ

 

                นอกจากนี้ การจัดเก็บผลงานด้านคดีประจำงวด  มีหลายสำนักงานที่รายงานมา  ปรากฏว่าข้อมูลไม่ตรงกัน จึงเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาพูดคุย แลกเปลี่ยน เรียน รู้ เสนอความคิดเห็น และให้แต่ละคนเสนอแนะวิธีการจัดเก็บ เพื่อเป็นการต่อยอดความคิดของแต่ละคน  อีกทั้งสามารถให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่อยู่ภายในสังกัดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หากมีหน่วยงานในสังกัดเกิดปัญหาให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำแนะนำ เพื่อป้องกันความสับ และการปฏิบัติงานมีเอกภาพ

 

                 ...งานทุกงาน จะต้องมีเจ้าภาพ มีผู้ตรวจสอบ ติดตาม  เร่งรัดและควบคุม  งานจึงบรรลุผลสำเร็จตามนโยบายขององค์กร หากปราศจากผู้รับผิดชอบดังกล่าว แผนงาน/โครงการที่ดีก็ปราศจากความหมาย เป็นเพียงแค่เศษกระดาษ.....

คำสำคัญ (Tags): #การปฎิบัติงาน
หมายเลขบันทึก: 241093เขียนเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2009 22:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 20:17 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (4)

เห็นด้วยครับ เจ้าภาพหลัก เจ้ารอง และ เจ้าภาพร่วม

สวัสดีค่ะ

  • สบายดีนะคะ
  • มาเป็นกำลังใจให้ค่ะ
  • เพื่อการปฏิบัติงานที่มีเอกภาพค่ะ
  • เห็นด้วยนะคะ
  • สวัสดีครับอาจารย์
  • ขอบคุณที่ติดตาม คงจะเหนื่อยมากนะครับ เห็นเพิ่งกลับจากเหนือมา
  • ขอบพระคุณ
  • สวัสดีครูคิม
  • ไม่ยอมพักเลย เพิ่งกลับจากสวนครูบามา เป็นหญิงเหล็กจริง ๆ
  • ขอบคุณ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี