รูปประชุมผู้ปกครองโรงเรียนคงทองวิทยา ในระดับ ม.ต้น ชุดแรกเป็นรูปพิธีเปิดโดย ผู้อำนวยการ

รูปที่สองเป็นรูปครูที่ปรึกษา ต้อนรับผู้ปกครอง