อะไร คือ คุณภาพ

 อ่าน Blog คดีเด็ด ที่ทีมงาน HACC:KKU ลงแล้วนึกถึง ละครทีวีก่อนรายการข่าว ๒๐.๐๐ น. เมื่อวานนี้ แล้วสะท้อนภาพบางอย่าง เรื่อง "คุณภาพ"

 ละครตอนนี้ มีอยู่ว่า

  นางเอกกำลังตรวจปัสสาวะ ของคนหลายคน เพื่อดูว่าท่านใด มีฉี่สีม่วง

  ในฉากนี้ ได้วางขวดใส่ฉี่ไว้ บนโต๊ะอาหาร แถมยัง เก็บฉี่ซึ่งใส่ไว้ในขวด ในตู้เย็นใส่อาหารอีกต่างหาก"

 ประเด็นนี้ คงสะท้อนให้เห็น เรื่อง คุณภาพของเก็บ สิ่งส่งตรวจได้ เป็นกรณีตัวอย่าง การวาง ปัสสาวะ หรือ ฉี่ ซึ่งเป็นสารเหลวปนเปื้อน ไว้ในที่ที่ ไม่สมควร คือ โต๊ะอาหาร และ ตู้เย็นเก็บอาหาร

 กิจกรรม ๕ ส เป็นกิจกรรมที่ ทำให้สุขลักษณะ และ สร้างนิสัยที่ดี วางของ จัดของ ที่ในที่ที่ต้องวาง

 ผู้กำกับละครบางครั้งอาจต้องเรียนรู้ เรื่องเหล่านี้ เพราะ คุณภาพ เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้ ต้องทราบ การสื่อบางเรื่องออกมาในที่ ชุมชน บางครั้งเด็กๆ ดูอาจไม่เข้าใจ จำในสิ่งที่ผิดๆ

 ดังนั้น คุณภาพ เป็น เรื่องที่ ทุกฅน ทุกที่ ทุกขณะจิต ต้อง "คำนึง ตลอดเวลา" 

JJ