ความสุขกับการทำงาน

"การได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักเป็นความสุขที่สุดของชีวิตการทำงาน"

          ในช่วงวันหยุดได้มีโอกาสอ่านข่าวสารละเอียดว่าปกติ บังเอิญอ่านพบข้อความโฆษณาว่า "การได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักเป็นความสุขที่สุดของชีวิตการทำงาน" ความรู้สึก คือ เห็นด้วยทันที แต่พอเวลาผ่านไปก็กลับมาคิดทบทวนว่า โอกาสที่ทุกคนจะได้ทำงานตรงกับสิ่งที่รักที่ชอบด้วยนั้นจะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์นะ  

          พออ่าน "ธรรมะกับการทำงาน" ของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) เขียนว่า "ความพิเศษของมนุษย์ คือความสามารถของมนุษย์ที่ฝึกหรือศึกษาได้ คือเรียนรู้ได้ ฝึกฝนได้ พัฒนาได้.................ชีวิตของเราที่จะดีนั้นไม่ได้มาเปล่าๆ เราต้องเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนา ถ้าใครเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตัวเองไม่หยุดเขาจะมีชีวิตที่ดีงามประเสริฐเลิศอย่างที่สุด เราต้องสร้างจิตสำนึกนี้ขึ้นมา" เพราะทุกคนไม่อาจจะเลือกทำเฉพาะงานที่ตนเองรักหรือชอบได้เท่านั้น เมื่อรับรู้ดังนี้แล้วทำให้มีกำลังใจในการเตรียมแผนจัดทำ Competency เพิ่มขึ้น เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ได้รับความไว้วางใจให้ไปเรียนรู้ก่อนผู้อื่นจะต้องนำมาถ่ายทอดให้กับทุกคนในองค์กรเรียนรู้และปฏิบัติด้วย ท่านใดมีข้อคิดเห็น/แนะนำในการถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง Competency เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการนำทฤษฎีสู่การปฏิบัติ.............ช่วย ลปรร. ด้วยนะคะ

       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (1)

IP: xxx.144.160.246
เขียนเมื่อ 

ขอหัวปลาใหญ่ก่อน    และดูหัวปลาเล็กๆที่ต้องการ