รับการตรวจ..ก.พ.ร.

เมตตา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 3 ก.พ. นี้เป็นวันที่ ก.พ.ร. เข้าประเมิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แหะ! แหะ! หนุกหนานอลังการงานสร้าง

ตัวชี้วัดที่งานพัฒนาและฝึกอบรม ที่ดิฉันดูแลเกี่ยวข้องอยู่มีด้วยกัน  4 ตัว
2  ตัวเป็นเชิงปริมาณผ่านการประเมินเทียบเป้าที่เราตั้งไว้คือ 
- จำนวน CoP (จำนวนชุมชนนักปฏิบัติในองค์กร) เป้าหมาย 46
       
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาในรอบปี  เป้าหมายร้อยละ 90  เราทำได้ 92 กว่าๆ

เชิงคุณภาพ 2 ตัวคือ

- ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
เราประเมินตนเองได้ที่ระดับ  5  คณะกรรมการประเมินปรับลดลงเหลือ 3.96  (มีเหตุผลพอรับได้....เราไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนที่แสดงให้เห็นว่าเรานำข้อเสนอแนะข้อปรับปรุงจาก ประชากรในวงกว้างเข้าที่ประชุมของสถาบันเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรขององค์กร)

- ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์  เราประเมินตนเองที่ระดับ 5 คณะกรรมการประเมินปรับลด เหลือ 1 งานนี้ตกม้าตาย........

เราคุยกันไม่เข้าใจ ในความหมายเป้าหมาย...ตั้งหน้าตั้งตาทำตามความเชื่อว่า "การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ...ไม่ใช่เป้าหมาย" การจัดการความรู้ของเราจึงใช้เป็นเครื่องมือที่แทรกเข้าไปในงานปกติ......

ในขณะที่หน่วยตรวจ....บอกว่าจะตรวจว่าเรามาสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์อะไร? 
เราตอบยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างคุณค่าให้ทรัพยากรบุคคลของเรา..ให้บุคลากรรู้สึกมีคุณค่า มีความเป็นผู้นำในวิชาชีพของตัวเอง....นำทักษะประสบการณ์ของตนเองออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกันในองค์กร สร้างบรรยากาศของความเป็นกันเองความไว้เนื้อเชื่อใจ...ซึ่งกันและกันสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ในองค์กร นี่คือเป้าหมายของปี 2551

เขาว่าที่ดิฉันพูดน่ะรู้เรื่อง...แต่ไม่ได้มีเอกสารให้ตรวจตามขั้นตอนการดำเนินงานที่ ก.พ.ร.กำหนดเป็น milestone 

แต่ที่ว่าตกม้าตายคือไม่ว่าเราจะอธิบายอย่างไรเขาก็ไม่พร้อมจะฟังเนื่องจาก  ในตัวชี้วัดดังกล่าวระบุเป็นเงื่อนไขข้อที่ 1 ไว้ว่า...ให้สถาบันจัดส่งแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2551 ให้ ก.พ.ร. พร้อมกับการรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน (30 เมษายน 51)  ปรากฏว่าเราไม่ได้ส่ง....อย่างนี้ไม่ต้องโทษอะไรมันคือ "ความใส่ใจในงาน" นั่นเอง

ดิฉันชำเลืองดู เจ้านายอันเป็นที่รักเห็นสีหน้าแล้วดิฉันก็พูดไม่ออกเช่นกัน ...ปีนี้ขอรับผิด ไว้ปีหน้าเอาใหม่นะคะ..หนูขอโทษ....

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  Telling by Mettaความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

เห็นใจ เห็นใจค่ะ 

ข้อมูล และ เอกสาร ๆ มักเป็นปัญหาของทุกหน่วยงานที่ต้องเตรียมใหพร้อมค่ะ 

เคยได้ยินจากผู้เยี่ยมบางท่านบางกลุ่มบอกว่า "ไม่มีเอกสาร ถือว่าไม่ได้ทำ"  อะไรประมาณนั้นค่ะ  

ต้องใช้หลัก  "พูดในสิ่งที่ทำ  เขียนในสิ่งที่พูด"  

"เขียน  พูด  ทำ  ต้องตรงกัน"  ค่ะ

ตั้งหลักเอาใหม่ ๆ นะคะ  

สู้ ๆๆๆๆ 

  

 

เขียนเมื่อ 
  • แวะมาให้กำลังใจครับ
  • อิอิ 

 

  • จะได้เป็นข้อมูลไว้คอนระแวดระวังด้วย
  • เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับ
เขียนเมื่อ 

ส่งกำลังใจมาค่ะ

ถ้าได้คะแนนสูง ปีหน้าตัวชี้วัดจะยากขึ้นค่ะ

สวัสดีค่ะพี่เมตตา

มาให้กำลังใจค่ะ

ปีหน้าเอาใหม่เด้อ

กอไปอ่านบันทึกนี้มา

เลยเอามาฝากค่ะ

http://gotoknow.org/blog/sorn-variety/240700

  • มาให้กำลังใจค่ะ
  • เห็นคุณจิ๊บทำงานแล้ว ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมจึงส่งแผนและรายงานความก้าวหน้าไม่ทัน
  • ส่วนที่คุย (บอก) กับเขาแล้วรู้สึกเขาไม่เข้าใจ อ่านแล้วพอมองเห็นประเด็นนะ คำตอบของคุณจิ๊บที่ว่า เป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่าให้คนของเรา มันยังไม่ชัดเจนพอว่าสนับสนุนยุทธศาสตร์หลักของมหาวิทยาลัยที่ประกาศไว้อย่างไร   เรื่องนี้ เพิ่งได้รับความรู้ในห้วงเวลาสั้นๆ เมื่อเดือนก่อนจาก ดร.บุญดี สถาบันเพิ่มฯ ที่มาประเมินคณะแพทย์ ว่าการใช้ "การจัดการความรู้" ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น ต้องสนับสนุนเป้าหมายใหญ่ขององค์กร
  • ผลการประเมินถือเป็น "โอกาสพัฒนา" เป็นกำลังใจอีกครั้งค่ะ

หมายเลขบันทึก

240105

เขียน

06 Feb 2009 @ 20:59
()

แก้ไข

12 Feb 2012 @ 04:59
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก