เมื่อคืนนี้ผมไปเจอเต่าคลานอยู่บนถนนข้างบ้าน เข้าใจว่าคงจะขึ้นมาจากคลองปะการอที่มีน้ำเน่าเสีย ก็เลยเก็บใส่กะละมังไว้ รุ่งเช้าแม่ภรรยาบอกว่าถ้าเจอเต่าแล้วเราไม่กิน(ที่จริงเนื้อเต่าก็อร่อยดี) คนโบราณจะนำมาอาบน้ำทาแป้งก่อนปล่อย เต่าตัวนั้นเลยอาบน้ำทาแป้งลายพร้อย แม่ภรรยาอธิษฐานดังๆว่าให้นำทุกข์โศกใดๆปล่อยไปพร้อมเต่า(คงคล้ายๆลอยกระทงหรือปล่อยนกปล่อยปลา) ก่อนที่จะนำมาปล่อยในสระบัวหน้าวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ท่าทางมันคงอยู่อย่างมีความสุขมากกว่าที่เดิมเพราะมันคลานไปตามพื้นอย่างช้าๆ สัมผัสกับโคลน เลน และน้ำที่ใสกว่าที่อยู่เดิม