ขอความกรุณาช่วยตั้งชื่อที่ไม่มีสระและแปลว่าน้ำ ถ้ามีอักษร ด ต ถ ท ธ น ด้วยก็จะดี


เนื่องด้วยในบันทึก บัวบัวบัวบัว @ 175606  (4 บัว/บัวสี่เหล่า)   คุณรัตนา ได้อีเมลมาถึงผู้เขียน และได้ขอให้ช่วย ตั้งชื่อ (ลูก?) หรือตั้งชื่อตัวเองใหม่ก็แล้วแต่ ดังนี้

ชื่อ: รัตนา
อีเมล: ratana.ttt@....

หัวเรื่อง: ความสามารถอันสูงส่งจึงมีเรื่องขอความกรุณา

ข้อความ:
   เห็นกลอนที่คุณกวินแต่งแล้วชอบมากดิฉันจะนำไปสอนลูก ซึ่งปกติเราจะเปรียบเทียบให้เค้าฟังแค่..เราจะเป็นบัวเหล่าไหนใน 4 เหล่าเท่านั้นแต่ตอนนี้ ไฮโซขึ้นมาอีกคะ ...(สอนเป็นกลอน) จึงขอความกรุณา ช่วยตั้งชื่อที่ไม่มีสระและ แปลว่าน้ำ ถ้ามีอักษร ด ต ถ ท ธ น ด้วยก็จะดีคะ คือเกิดวันจันทร์คะ     ขอบพระคุณล่วงหน้านะคะ

ขอขอบคุณคุณรัตนา ที่เข้ามาอ่านบทประพันธ์ของกวินนะครับ และรู้สึกดีใจมากๆ ที่ทราบว่า คุณรัตนาจะนำคำประพันธ์ ของกวินไปสอนลูกด้วย กวินรู้สึกปลื้มมากๆ รู้สึกลึกๆ ว่าคำประพันธ์ธรรมดาๆ ก็ยังพอที่จะมีประโยชน์อยู่บ้างสำหรับผู้ที่ให้ความสนใจ  กวินขอทำนายว่า โตขึ้นหนูน้อย ลูกของคุณรัตนา จะต้องเป็นคนที่มี จิตใจที่งดงาม และเป็นคนดี อย่างแน่นอน (เพราะมีคุณแม่ใจดีที่คอยสั่งสอนอบรม) สำหรับเรื่องการตั้งชื่อนั้น จะลองนิมนต์พระอาจารย์ ผู้มีความรู้มาช่วยตั้งให้นะครับ เพราะกวินไม่มีความรู้ในด้านนี้ คือมีความสามารถที่จะ หาศัพท์บาลี สันสกฤต ที่มีความหมายแปลว่า น้ำได้ แต่ไม่มีความรู้ว่ามันจะถูกโฉลกกับผู้ที่จะใช้หรือไม่อย่างไรอนึ่งขอ นำจดหมายของคุณ รัตนา มาเผยแพร่ในที่สาธารณะ เพื่อว่ามีผู้รู้มาช่วย ตั้งชื่อ นะครับ อีกทั้งเป็น ตัวอย่างที่ดีสำหรับพ่อแม่ ว่าด้วยเรื่อง ความสนใจใฝ่รู้ ในทางธรรมะและนำไปสั่งสอนอบรมลูก กวินขอชื่นชมคุณรัตนา เช่นกันครับ

กวินขอชมว่าชื่อว่า รัตนา นั้นมีความหมายดีมากๆ  ด้วยว่า ศาสตราจารย์ สุทธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์ ได้อรรถาธิบาย ไว้ในหนังสือ บาลีสันสกฤตที่สัมพันธ์กับภาษาไทย ความว่า คำบาลีบางคำนั้นมีอรรถลึกซึ้งมากกว่าอักษรที่ปรากฏยิ่งนักเช่นคำว่า รัตนะ ซึ่งเราใช้เป็นสัญลักขณ์ของพุทธศาสนา ว่า รัตนตรัย นั้น ถ้าใครแปลว่า แก้่ว 3 ประการก็เรียกได้ว่าแปลแบบดาดๆ ใครแปลว่าประเสิรฐก็สูงขึ้นมาหน่อย แม้นตีความไปถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า ก็ยังอยู่เพียงผิว หาได้เจาะลึกถึงอรรถ ที่สมบูรณ์ไม่ เพราะมีอรรถาธิบาย ที่มาของคำว่า รัตนะไว้ว่า รตนะ ทั้ง 3 แต่ละอักษรย่อมมีความหมายอันกว้างดังที่ท่าน โมคคัลลายนเถระ วัดเชตวันวิหาร กรุงโปโลนนรุวะ แห่งเกาะลังกา ได้อธิบายไว้ใน คัมภีร์ปาลินิฆัณฑุ ว่าดังนี้คือ

มาจาก รมุ ธาตุ (Prefix) เหตุที่นำตัวอักษรนี้มาเป็นคำสำคัญของพุทธศาสนานั้นท่านอธิบายเป็นคาถา ว่า รมิตพฺพํ รมนฺติ เอตฺถาติ รํ แปลว่า เพราะชนทั้งหลายย่อมยินดีซึ่งวัตถุอันอริยบัณฑิตพึงยินดีในหมวด 3 แห่งปูชนียวัตถุนี้ เหตุนั้น รตนตรัย จึงได้นามว่า ระ

  มาจาก ตร ธาตุ (Prefix) ในความว่า ข้าม  เหตุที่นำตัวอักษรนี้มาเป็นคำสำคัญของพุทธศาสนานั้นท่านอธิบายเป็นคาถา ว่า อตฺตานํ ภชนเต อุปเสวนฺเต สํสารมหณฺณวโต วา ตาเรตีติ ตํ แปลว่า หมวด 3 แห่งปูชนียวัตถุใดย่อม ยังชนผู้คบให้ข้ามพ้นทุคติและห้วงมหรรณพ คือ สังสารวัฏ เหตุนั้น หมวด 3 แห่งปูชนียวัตถุนั้นได้นามว่า ตะ

มาจาก นิ ธาตุ (Prefix) ในความว่า ให้ถึง เหตุที่นำตัวอักษรนี้มาเป็นคำสำคัญของพุทธศาสนานั้นท่านอธิบายเป็นคาถา ว่า อตฺตานํ อนุสฺสรฺเต สุคตินิพฺพานานิ เนตีติ นํ แปลว่าหมวด 3 แห่งปูชนียวัตถุใดย่อม นำชนผู้ระลึกถึงตนไปสู่สุคติและพระนิพพาน เหตุุนั้นหมวด 3 แห่งปูชนียวัตถุนั้นจึ่งได้นามว่า ตะ

เมื่อนำเอา อักษร ทั้ง 3 ตัวมาประกอบกันแล้วได้เป็น "รตน" คำนี้จึ่งมีอรรถลึกซึ้งยิ่งนักนี่เป็นตัวอย่างที่สนับสนุนว่า คำ ปาลี สํสกฤตฺ มี อรรถที่ลึกซึ้ง(1)


ปล. ท่านผู้อ่านท่านใด มีความรู้เรื่องการตั้งชื่อ ก็สามารถ แนะนำไว้ได้ ณ ที่นี้ขอขอบคุณครับ


อ้างอิง
(1) สุทธิวงศ์ พงษ์ไพบูลย์. บาลีสันสกฤตที่สัมพันธ์กับภาษาไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช , 2523.

คำสำคัญ (Tags): #ตั้งชื่อ
หมายเลขบันทึก: 239852เขียนเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2009 14:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มิถุนายน 2012 00:57 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (20)

สวัสดีค่ะ

* แวะมาดูจิตอาสาอักษรานุเคราะห์ (ว่าไปงั้นแหละค่ะ)

*ร่วมด้วยช่วย  ชล  ค่ะ

* สุขกายสุขใจนะคะ

อย่างนี้ต้องลองเข้าไปดูรายชื่อใน blog นี้ค่ะ

http://learners.in.th/blog/vayupak3/59773

ขอบคุณๆ พี่อาจารย์พรรณา ครับ

ขอบคุณ อาจารย์น้ำผึ้ง ครับ (คนดูบันทึกเป็นหมื่นเลยนะครับ)คงจะเป็นพ่อแม่ที่กำลังค้นหา ชื่อ เล่นให้ลูกๆ

ผมอ่านบทความคุณ...กวิน บ่อย ๆ

ทิ้งช่วงเวลาไปนาน ... logo คุณกวินเปลี่ยนไป...แต่คุณภาพยังคับแก้วเหมือนเดิม

ขอบคุณครับ

ขอบคุณคุณแสงศรี ครับ มาแล้วก็ช่วยตั้งชื่อ ไว้หน่อยนะครับ หรือมีอะไรดีๆ แนะนำไว้ก็ได้

ชล แปลว่า น้ำ แล้วก็หาศัพท์เป็นมงคลเพิ่มเข้าไปข้างหน้า เช่น...

  • ตบชล ผู้มีสายน้ำแห่งความเพียร
  • ถนชล ผู้มีสายน้ำมาจากถัน
  • ทมชล ผู้อดทนดุจสายน้ำ
  • ธนชล ผู้มีสายน้ำเป็นทรัพย์
  • นมชล ผู้นอบน้อมดุจสายน้ำ

ศัพท์อื่นก็ ทก เป็นต้น แปลว่า น้ำ ได้ แล้วก็หาศัพท์อื่นมาผสมให้พอได้ความหมาย เช่น...

  • ทกพร ผู้มีน้ำอันประเสริฐ
  • ทกช ผู้เกิดจากน้ำ

เจริญพร

กรานขอบคุณพระคุณเจ้า

"มหรรณพ" ไงครับ

แม้ไม่มีพยัญชนะที่ต้องการ แต่ก็ได้น้ำเกินกว่าจะพรรณนาทีเดียว

อายุบวร

ชลนัยน์ ชลรส

ยังไม่ได้ตรวจสอบความหมายค่ะ  เอาโจทย์ชื่อชลนำหน้ามาตอบก่อน แล้วค่อยตรวจสอบความหมาย

สวัสดีค่ะคุณกวิน

ไม่มีความสามารถในการตั้งชื่อเลยค่ะ ....

มาอ่านแล้วก็ยิ้ม.....ลงชื่อไว้ค่ะ

(^___^)

กราบนมัสการ /สวัสดีคะ

ก่อนอื่นต้องขอบพระคุณทุกๆท่านที่กรุณาบอกชื่อต่างๆที่แปลว่าน้ำให้นะคะ เมื่อเข้ามาอ่าน เมล์ของตัวเองที่ส่งให้คุณกวินแล้ว รู้สึก**เขิรรรนนนนน**....มากคะ และรู้สึกดีใจและอบอุ่นด้วยคะอย่างไรก็ตามจะคอยติดตามบทประพันธ์ต่อๆไป และจะนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต(จนกว่าจะหาไม่)ด้วยคะ

ขอบคุณอีกครั้งคะนะคะ รัตนาเองคะ

ขอบคุณครูกานท์ ครูต้อย คนไม่มีรากและสวัสดีคุณรัตนาครับ

"""ชลภัทร"""ใช้ได้ไหมคะ...ความหมายน้องกวินช่วยขยายทีค่ะ...ขอบคุณนะคะ

ขอบคุณครับพี่ นุส คงต้องใช้

ชลภทร

(คุณรัตนาเธอไม่ต้องการ สระ ไม้หันอากาศ ถือเป็นสระ)

สวัสดีค่ะคุณกวิน

แวะมาทักทายค่ะ ....

ให้มีความสุขกับ...สถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่นะคะ ...^_^...

ถ่านต้องผ่านการเผาด้วยความร้อนสูง จึงจะเป็น "เพ็ชร" ที่ทรงคุณค่าอมตะ ....

ถ้าทนความร้อนไม่ไหว ... ก็ได้เป็นแค่ "ถ่าน"  แต่ถ้าผ่านไปได้ ก็จะกลายเป็น "เพ็ชร" นะคะ 

ส่งกำลังใจให้มาก ๆ ค่ะ และไม่ว่าอย่างไร ก็เข้าใจและยอมรับในสิ่งที่คุณกวินคิดและทำเสมอค่ะ

(^___^) 

เข้ามาเยี่ยมค่ะ

เคยมีหลาน คุณแม่จบอักษรศาสตร์ ตั้งชือลูกสั้นๆดูเท่ห์ดีค่ะ

ชื่อ ชล ก็ดีนะคะเป็นทั้งชื่อจริงและชื่อเล่น

  • ขอบคุณคนไม่มีรากครับ
  • ขอบคุณคุณหมอ อัจฉราครับ

 

สวัสดีค่ะคือเราก็เกิดวันจันทร์เหมือนกันรบกวนช่วยตั้งชื่อให้หน่อยนะคะอยากได้ความหมาย..เจริญรุ่งเรืองหรือผู้โชคดี

ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

อรกมล ภทรมน คิดเล่นๆไม่มีความหมายคับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง