ประวัติโรงเรียน

จัดการศึกษาให้อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม

โรงเรียนวัดทางพูน ตั้งอยู่ หมู่ที่   2  ตำบล ทางพูน  อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช    อยู่ในเขตการปกครองของ   องค์การบริหารส่วนตำบลทางพูน  พื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบริมป่าพรุ ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ประมาณ      23 กิโลเมตร    มีพื้นที่ของโรงเรียนทั้งหมดประมาณ 9 ไร่เศษ

โรงเรียนวัดทางพูนเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1  มกราคม  2479  เป็นสาขาของโรงเรียน   วัดเสาธง  ต่อมาเมื่อวันที่  1  สิงหาคม  2481  ทางราชการอนุญาตให้เปิดเป็นทางการชื่อ  “โรงเรียนประชาบาลวัดทางพูน”โดยวัดทางพูนได้มอบที่ดินให้ประมาณ 10ไร่และมีนายรักษา  สุทธมุสิก     รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ  ในปี พ.ศ.  2502

                ปีการศึกษา  2541  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง  และได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนขนาดกลางดีเด่นอันดับ  1  ของ สปจ.นครศรีธรรมราช

ปีการศึกษา 2543  โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาจนครูได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลเกียรติยศระดับอำเภอและนางเพ็ญฉายช่วยหนูเกษียนณอายุราชการ

ปีการศึกษา 2544  นายอำพล  เพ็ญตระการ  ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นระดับชาติ(Teacher  Awards )สาขาการบริหารการศึกษา ข้าราชการครูได้รับรางวัลครูเกียรติยศ(Teacher  Awards )จำนวน 3  ราย ได้แก่ นางละเมียด  ชูพร้อม (เสียชีวิต) ครูผู้สอนลูกเสือดีเด่น  นางยุพิน  กาญจนโสภาคย์ ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ดีเด่น  และนางสุปราณี ไชยสุวรรณ     ครูผู้สอน จริยศึกษาดีเด่น                            

ปัจจุบันโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่ร่วมในโครงการดังต่อไปนี้

-   เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

-  เป็นโรงเรียนต้นแบบการควบคุมป้องกันโรคหนอนพยาธิโดยความร่วมมือของ

ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติด้านการควบคุมโรคปรสิตแห่งเอเซีย (Asian   Center  of  International  Parasite  Control : ACIPAC)  กรมควบคุมโรค   กระทรวงสาธารณสุขและคณะเวชศาสตร์         เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

-เป็นโรงเรียนโครงการวิถีพุทธของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช 

เขต 1 

- เป็นโรงเรียนโครงการร่วมพัฒนาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์และสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                                -  เป็นโรงเรียนในโครงการสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  พื้นที่  11

-                     เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน  รุ่น 2

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนวัดทางพูน

คำสำคัญ (Tags)#โรงเรียนวัดทางพูน

หมายเลขบันทึก: 237399, เขียน: 25 Jan 2009 @ 12:19 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 02:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

สวัสดีค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ ^_^

ด.ญวรรณพร ขุนทองจันทร์
IP: xxx.42.69.252
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ สบายดีไหมค่ะ