ทบทวนเพื่อการพัฒนา ประเด็นสำหรับเครือข่าย Mini_UKM เติมเต็มสู่ LO

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Mini_UKM3 หรือ เสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย

 บอกกล่าวเล่าสู่กันเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน

 ที่มาที่ไปของ การจัดเวทีเสวนาเครือข่าย การจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สืบสานต่อยอดออกมา จาก UKM ที่ได้ลงนาม ความตกลง ร่วมมือกันไปสองรอบ

 ประเด็นแรก ที่อยากจะเรียนไปยังเครือข่าย Mini_UKM คือ เจตนารมณ์ ที่เครือข่ายเดิม UKM ได้ประสานงานสานสร้างองค์การเรียนรู้นั้น เราไม่ได้ทำตามกระแส หรือ กระสุน

 เรามีสัญญาใจไฟปรารถนา หรือ Passion Plan ร่วมกัน หลายประการ

 ๑. การแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ และ การดำเนินการจัดการความรู้ในสถาบันของตน

 ๒. การแสวงหา ศึกษา เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ใน KM

 ๓. การปรึกษาหารือและจัดทำแผนงาน/โครงการ ศึกษาวิจัย

 ๔. การจัดสัมมนา ฝึกอบรม

 ๕. การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน และ

 ๖. การขยายเครือข่ายสู่มหาวิทยาลัยอื่นๆ

 และ เราได้พัฒนา กิจกรรมไปอีกหลายๆประเด็น ในการประชุม ผู้ประสานงาน หรือ Business Meeting ซึ่งอ่านรายละเอียดได้ โดย คลิก เพื่อทบทวนได้ ครับ

 ประเด็นที่ทีมงานขยายเครือข่าย จาก UKM เพิ่มเป็น Mini_UKM ในการเสวนา ครั้งที่ ๓ โดยที่ มหาวิทยาลัยพายัพ รับเป็นเจ้าภาพประสานงาน

 เราคงต้องมา ปรึกษาหารือ และ ลงนามทำความร่วมมือเพื่อให้ทิศทางชัดเจน มีลำดับขั้นตอนของการการพัฒนา ของเครือข่าย 

 ในการที่มุ่งไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และ สังคมอุดมปัญญา จริงๆ

 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษาของชาติ ในส่วนที่สาม คือ แนวทางการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ และ เป็นมาตรฐานการอุดมศึกษา ในส่วนของการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้

 จึงเรียนฝากนำเสนอ ทีมงาน Mini_UKM ทุกสถาบัน (มฟล มอบ มทส มนพ มพย มศว) ได้ทบทวน เพื่อกำหนดทิศทางในการทำงานร่วมกัน ตลอดปี ๒๕๕๒ ต่อไปครับ

JJ2009ฅนธรรมดา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (10)

ประชาสรรค์ แสนภักดี
IP: xxx.7.156.53
เขียนเมื่อ 

เข้ามาติดตามสารสนเทศ และข้อมูลความรู้จากท่านครับ... ระลึกถึงเสมอ...

เขียนเมื่อ 

สัญญาไฟ  ใจปรารถนา  ชัดเจนดีนะคะ

แต่จะให้ดีน่าจะได้พูดคุยกันบ่อยๆ 

จะได้เข้าใจตรงกันทั้งสองฝ่ายนะคะ

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และ สังคมอุดมปัญญา ร่วมกันค่ะ

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ ดร.ประชาสรรค์

  • ดีใจครับ ท่านอาจารย์มาเยี่ยมยามชาว Blog
  • ติดตามใน www ท่านอาจารย์ และ download หลายเรื่องครับ ได้เรียนรู้อะไรหลายประเด็นครับ
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านชาดา สัญญาใจ ครับ

เขียนเมื่อ 

ฮ่าๆ  รับทราบแล้วเจ้าค่ะ

แซวท่านพ่อนิดหน่อยค่ะ

 

จินตนา บุญจันทร์
IP: xxx.12.97.100
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากที่ทำให้รับข้อมูล

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าชาดา Mini_UKM3 ยังไม่ทันจัด ได้ สัญญาณ ไฟ แล้ว นิ

เขียนเมื่อ 

โห ป้าจิน มาเยี่ยมยาม ด้วยหรือ นี่ สาธุ สาธุ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านพ่อ JJ ที่เคารพ

ไม่ทราบว่าสัญญาณที่ท่านได้รับขณะนี้อยู่ที่สีอะไรคะ

ตอนนี้สัญญาณของลูกเป็นสีเหลืองคะ

เตรียมพร้อมหากเขียว...ก็ลุยต่อไป

หากแดง...ก็จอดเลยค่ะ..55++

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านชาดา สัญญาณไฟ ใจสร้างสรรค์ ครับ

หมายเลขบันทึก

236891

เขียน

23 Jan 2009 @ 11:46
()

แก้ไข

12 May 2013 @ 09:12
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 10, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง