แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

ธรรมใกล้ตัว : ธรรมจากหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช


ปีใหม่นี้  หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช สวนสันติธรรม จ.ชลบุรี ท่านได้เมตตาเขียนบทความเรื่อง "ธรรมะใกล้ตัว" มาฝากให้กับผู้อ่านนิตยสารธรรมใกล้ตัว  เราก็เลยนำธรรมของหลวงพ่อ มาฝากเพื่อนๆ ให้อ่านกันค่ะ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต  เพื่อเป็นของขวัญพิเศษต้อนรับปีใหม่ ให้พวกเราได้รับธรรมะอันร่มเย็นจากหลวงพ่อ คือ ดูกาย ดูใจ รู้ปัจจุบัน ด้วยใจที่เป็นกลาง  มีสติอยู่เนืองๆ ให้รู้สึกตัวไว้  ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึก  จิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึก  จิตจำสภาวะของร่างกายได้  สติจะเกิดเอง  เพราะสติเกิดจากการจำสภาวะได้แม่น เมื่อมีสติ เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริง  เห็นไตรลักษณ์ว่า ทุกอย่างไม่เที่ยง  เป็นทุกข์ และไม่แน่นอน บังคับไม่ได้  เมื่อนั่น ศีล สมาธิ ปัญญาจะเกิดตามมาเองค่ะ ดูบ่อยๆแบบนี้ แล้ววันหนึ่งจิตจะเข้าถึงการเป็นพระโสดาบัน ฯลฯ...น่าสนใจไหมค่ะ

ธรรมของหลวงพ่อทำให้เราได้เริ่มต้นปีใหม่กันด้วยใจที่ตื่นรู้ และให้ทุกวันที่เหลือของปี  มีสติรู้ตื่นเบิกบานกันอย่างที่หลวงพ่อสอนเสมอ ๆ ดูได้ง่ายๆ ดูกาย ดูใจ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

ขอให้โชคดี  มีสติ รู้สึกตัวกันเนืองๆ  จิตตื่นกันทุกคนนะคะ

 

ธรรมะใกล้ตัว ฉบับที่ ๐๕๙ พฤหัสบดีที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๒

 คุณดังตฤณขอให้หลวงพ่อช่วยเขียนบทความเพื่อลงหนังสือธรรมะออนไลน์
หลวงพ่อนึกภาพของหนังสือชนิดนี้ไม่ออก จึงไม่ทราบว่าควรจะเขียนเรื่องอะไรดี
แต่ก็ปฏิเสธคุณดังตฤณไม่ลง  เพราะรักน้ำใจและเคยช่วยกันเผยแผ่ธรรมะมานานแล้ว

ไหน ๆ หนังสือของคุณดังตฤณก็ชื่อว่า "ธรรมะใกล้ตัว"
หลวงพ่อจึงขอเล่าให้พวกเราฟังเกี่ยวกับความใกล้ตัวของธรรมะเสียก่อน
เพราะ "ชาวพุทธ" จำนวนมากมักคิดว่าธรรมะเป็นเรื่องไกลตัว เช่น

 (๑) ธรรมะเป็นเรื่องของคนอื่น เช่น คนแก่ คนเจ็บหนัก  คนอกหัก นักโทษประหาร หรือเป็นเรื่องของพระ ฯลฯ

 (๒) ธรรมะอยู่ที่อื่น เช่น อยู่กับพระหรืออยู่กับวัด และ

 (๓) ธรรมะเป็นเรื่องในเวลาอื่น คือเวลาในอนาคต

ส่วนปัจจุบันขอเอาเวลาไปทำกิจกรรมอื่นๆ เสียก่อน 

เอาไว้แก่แล้วจึงจะค่อยหันมาศึกษาธรรมะ เป็นต้น
กล่าวโดยสรุป คนส่วนมากมักเห็นว่า  ธรรมะเป็นเรื่องของใครก็ได้ ที่ไม่ใช่ตัวเรา
ความรู้สึกเหล่านี้เกิดจากทัศนะที่ว่าธรรมะเป็นเรื่องไกลตัวทั้งสิ้น

แต่ถ้าพวกเราได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ดี
จะพบว่าธรรมะเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างยิ่ง

หลวงพ่อจึงเห็นว่าคุณดังตฤณมาถูกทางแล้ว
ที่ชวนให้พวกเราสนใจธรรมะใกล้ตัว

คำว่า "ใกล้ตัว" มีความหมายได้หลายนัย
อย่างแรกก็คือ ใกล้ในด้านตัวบุคคล
หมายความว่า ถ้าจะแสวงหาธรรมะก็ไม่ต้องไปแสวงหาที่คนอื่น
เพราะธรรมะอยู่กับคนที่เราใกล้ชิดที่สุด คือตัวเราเอง
ซึ่งในประเด็นนี้ขอให้ลองศึกษาอริยสัจจ์ดูได้

ในบรรดาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น
อริยสัจจ์เป็นธรรมที่ครอบคลุมธรรมทั้งปวง
ถ้าปราศจากอริยสัจจ์ก็คือปราศจากพระพุทธศาสนา
และอริยสัจจ์ข้อแรกนั้นเริ่มต้นด้วยทุกขสัจจ์
ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงระบุไว้ชัดเจนเลยว่า อุปาทานขันธ์คือทุกข์

สิ่งที่เรียกว่าอุปาทานขันธ์ก็คือ  รูปนาม / กายใจของเรานี้เอง
และทรงสอนว่า ภารกิจต่อทุกข์ คือ การรู้
ดังนั้น ถ้าพวกเราเพียงแต่สนใจคอยตามรู้กาย ตามรู้ใจของตนเองเนือง ๆ
ก็คือการทำกิจต่อทุกขสัจจ์แล้ว

หากเราตามรู้จนจิตยอมรับความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง
จิตก็จะเข้าถึงธรรมในระดับพระโสดาบัน

หากเรียนรู้จนจิตปล่อยวางความยึดถือกายและใจ
จิตก็จะเข้าถึงธรรมในระดับพระอรหันต์

พวกเราเห็นหรือยัง ว่าธรรมะเป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะเป็นเรื่องของตัวเราเอง
ดังนั้น ธรรมะจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวในอีกแง่มุมหนึ่งคือ ใกล้ในด้านสถานที่

เพราะไม่ว่าเราอยู่ที่ไหน ธรรมะก็อยู่ที่นั่น
เราไม่จำเป็นต้องเที่ยวแสวงหาธรรมะไกลตัวเลย
เพียงมีสติตามรู้กายใจของตนเองด้วยจิตที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิ
เราจะอยู่ที่ไหน เราก็เห็นธรรมะที่นั่น

อีกอย่างหนึ่ง ธรรมะเป็นของใกล้ตัวในด้านเวลา
เพราะธรรมะไม่ได้อยู่ในอดีตหรืออนาคตอันห่างไกล
แต่ปรากฏอยู่ที่กายที่ใจในปัจจุบันนี้เอง

พวกเราควรหยุดการแสวงหาธรรมภายนอก
แล้วพัฒนาสติและสัมมาสมาธิขึ้นมา
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเรียนรู้ทุกข์คือกายกับใจของเราเองที่กำลังปรากฏในปัจจุบัน
แล้วจะพบว่าความทุกข์ทางใจเริ่มหล่นหายเป็นลำดับ ๆ ไปทีเดียว

http://dungtrin.com/mag/

ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเริ่มต้นนับหนึ่งกับปีใหม่นี้
ด้วยใจอันมีสติรู้ตื่นเบิกบานกันโดยถ้วนหน้านะคะ 

 

หมายเลขบันทึก: 235586เขียนเมื่อ 16 มกราคม 2009 15:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 มิถุนายน 2012 12:48 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (9)

แวะมาอ่านหลักธรรม และข้อคิดดีๆค่ะ

คุณความดีคุ้มครอง นะคะ

ขอบคณค่ะ

บุญรักษา ธรรมคุ้มครองนะคะ

สวัสดีค่ะ

แวะมาอ่านธรรมะจรรโลงใจ

เป็นลูกศิษย์พ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ทางตัวอักษรมาพักหนึ่งแล้วค่ะ

ขอบคุณค่ะ...^_^...

ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ

ลูกศิษย์หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช เหมือนกัน

ขอบคุณนะคะที่แวะมาอ่าน

ดาว์นโหลด ธรรมเทศนาของหลวงพ่อได้ที่นี่ค่ะ

http://www.wimutti.net/pramote/#news

วรารัตน์ ป่าทอง51/11 514245130

ธรรมะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราจริง

ดังนั้นเราจึงไม่ควรมองข้ามตัวเอง

เพราะธรรมะอยู่กับตัวเราเอง

ทุกคนก็เหมือนกันมีธรรมะอยู่กับตัวเอง

ฐิติมา ระโหฐาน 51/11 514245109

เห็นด้วย เห็นด้วย เห็นด้วยที่สุด

ธรรมอยู่ใกล้ตัวเรา

อยู่ที่กายและใจของเราเอง

อนุโมธนาด้วยครับ

แฟนธรรมะใกล้ตัวเหมือนกันครับ

สวัสดีครับเหล่ากัลยาณมิตร.....ขอบคุณมากๆที่นำธรรมะดีดีจากหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโชมาให้ได้อ่านครับ......ผมก็ฝึกปฏิบัติตามแนวทางที่หลวงพ่อสอนไว้และก็เกิดผลให้ได้รู้ได้เห็น....ผมขอเป็นพยานให้กับคำสอนและแนวทางการสอนของหลวงพ่อคนหนึ่งครับ.....

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี