โครงการปฐมวัย

ชนัญชิดา
โครงงานสำรวจ

โครงการปฐมวัย

เรื่อง

 

คิดสักนิดก่อนซื้อขนม

 

คณะทำงาน

1.   เด็กชายพรพิชิต            บูระพา

2.  เด็กหญิงศิริพรรณ         จันทร์ใด

3.  เด็กหญิงกิตติมา            อุปสุข

 

ครูที่ปรึกษา

นางสาวชนัญชิดา    สายจันทร์

 

 

โรงเรียนบ้านกระเบา

อำเภอขุนหาญ     จังหวัดศรีสะเกษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

 

คำนำ

            โครงการปฐมวัย เรื่อง  คิดสักนิดก่อนซื้อขนม  จัดทำโดยสำรวจขนมที่เพื่อนในห้องซื้อมารับประทานว่ามีการรับรองจาก อย. (องค์การอาหารและยา)  หรือไม่  เพื่อให้รู้จักเลือกซื้อขนมที่ปลอดภัยต่อร่างกาย

            ขอขอบพระคุณครูประจำชั้นที่ให้ความรู้และแนะนำการจัดทำโครงการ และขอขอบคุณคุณพ่อและคุณแม่ที่สนับสนุนให้กำลังในการทำงาน และขอบคุณเพื่อนในห้องอนุบาล 1 และ 2 ที่ให้ความร่วมมือในการเก็บถุงขนม

 

 

คณะทำงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มาและความสำคัญของโครงการ

            ปัจจุบันเด็กๆนิยมรับประทานขนมขบเคี้ยวเป็นจำนวนมาก ในท้องตลาดมีขนมจำหน่ายมากมายหลายชนิด  ทำให้ขาดการควบคุมและตรวจสอบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ   จึงอาจทำให้เด็กๆเลือกซื้อขนมที่ไม่มีประโยชน์และไม่ปลอดภัยต่อร่างกาย

            คณะผู้จัดทำสนใจอยากจะสำรวจขนมที่เพื่อน ๆ รับประทาน ว่ามีการรับรองคุณภาพจาก อย.หรือไม่  เพื่อจะได้รู้จักสังเกตและเลือกซื้อขนมที่ปลอดภัยด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อสำรวจขนมขบเคี้ยวที่มีการรับรองคุณภาพจาก อย.

 

คำนิยาม

อย.  หมายถึง   องค์การอาหารและยา

                                             ชุมชน  หมายถึง  ชุมชนบ้านกระเบา บ้านค้อตานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการดำเนินงาน

วัสดุอุปกรณ์

  1. ถุงขนมขบเคี้ยว
  2. ดินสอ
  3. กระดาษ เอ 4

 

ขั้นตอนการทำงาน

  1. ขอคำปรึกษาในการเลือกซื้อขนมที่ปลอดภัยจากคุณครู
  2. รวบรวมถุงขนมขบเคี้ยวจากเพื่อน ๆ ในชั้นอนุบาล 1 และ อนุบาล 2 
  3. สังเกตถุงขนมและแยกขนมที่มี อย. และไม่มี อย.
  4. สรุปผล
  5. นำเสนอผลงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน

            จากการสำรวจรวบรวมถุงขนมขบเคี้ยวทั้งหมด  20  ยี่ห้อ  สังเกตขนมและแยกขนมที่มี อย. และไม่มี อย.   ปรากฏผลดังต่อไปนี้

 

ขนมที่มี อย.

ขนมที่ไม่มี อย.

1.      ตูมตาม

2.      กุ้งยิ้ม

3.      ฟิชโช

4.      คอป์บ

5.      ดอกบัว

6.      โอชิเนะ

7.      ช้างน้อย

8.      ปูหลอด

9.      ฮานามิ

10.  ปูจ๋า

11.  บิกกา

12.  รอกโก

13.  ปาปริก้า

14.  ทิวลี่

15.  ไมล์ดี้

16.  คอนแมน

1.      น้องปู

2.      โอเด้ง

3.      ต้มยำกุ้ง

4.      ชิว ชิว

 

 

 

 

 

สรุปผลการดำเนินงาน

 

ผลการสำรวจและสังเกตถุงขนมขบเคี้ยวที่เพื่อนๆนำมารับประทาน 20  ยี่ห้อ พบว่า มีขนมที่ มีการรับรองคุณภาพจาก อย. จำนวน 16 ยี่ห้อ คือ ขนมยี่ห้อตูมตาม  กุ้งยิ้ม  ฟิชโช  คอป์บ  ดอกบัว โอชิเนะ ช้างน้อย  ปูหลอด  ฮานามิ  ปูจ๋า บิกกา รอกโก  ปาปรีก้า  ทิวลี่  ไมล์ดี้   และคอนแมน

ขนมที่ไม่มีการรับรองคุณภาพจาก อย. จำนวน 4  ยี่ห้อ คือ ขนมยี่ห้อน้องปู  โอเด้ง       ต้มยำกุ้ง และชิวชิว

 

 

ประโยชน์

 

                            เลือกซื้อขนมที่ปลอดภัยได้ด้วยตนเอง

 

 

ข้อเสนอแนะ

                        1. ควรแจ้งผลการสำรวจให้ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียนและร้านค้าในชุมชนทราบ

2. ควรพิจารณาวันหมดอายุด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงงานปฐมวัย

คำสำคัญ (Tags)#โครงงาน#การจัดการเรียนรู้โดยโครงงาน#โครงการปฐมวัย

หมายเลขบันทึก: 235385, เขียน: 15 Jan 2009 @ 16:03 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 16:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

นางปัทมา สลวนรัมย์
IP: xxx.26.106.123
เขียนเมื่อ 

คิดถึงนะจากพี่บัว  14  ก.ค.2554

ยิ้ม
IP: xxx.31.1.91
เขียนเมื่อ 

ชอบเรื่องของโครงงานนะคะ แต่ดูแล้วไม่ละเอียด

ฟหก
IP: xxx.174.67.194
เขียนเมื่อ 

ชอบเรื่องของโครงงานนะคิดถึงนะจากฟหก

มยุรินทร์ ( ครูน้อย)ศพด.หนองบัวใหญ่
IP: xxx.53.185.101
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณโครงงานและโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการสอนเด็กปฐมวัยและจะนำไปสอนเด็กที่ศูนย์ฯ ค่ะ

ครูสัมฤทธิ์
IP: xxx.51.145.158
เขียนเมื่อ 

เป็นตัวอย่างแก่เพื่อนๆครูปฐมวัยที่ดีมาก