คนดีสหเวช Happy Soul : 24 นายชรินทร์ ร่วมชาติ

24 นายชรินทร์ ร่วมชาติ

โครงการสหเวชสร้างสุข

สุขขีเมื่อได้พบคนดีสหเวช  :  Happy  Soul

คนดีสหเวชคนที่  24  ขอแนะนำ 
นายชรินทร์  ร่วมชาติ   นะคะที่ตั้งใจทำความดีค่ะ

  Img_2267

นายชรินทร์  ร่วมชาติ

  • เริ่มมาปฏิบัติงานที่คณะสหเวชศาสตร์ครั้งแรก เมื่อวันที่  16 มิถุนายน 2540
  • ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • ความดีที่ตั้งใจทำตลอดชีวิต
    - รักษาศีลข้อ 2 ไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่นตลอดชีวิต
    - รักษาศีล 5 ในวันเกิดตลอดชีวิต ( 1 มิถุนายน )
    - รักษาศีล 5 ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี
  • ช่วยงานมูลนิธิกู้ภัย

นารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย
7  ม.ค. 52

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)