การเผยแพร่ความรู้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

Internet เป็นเพียงทางเลือกหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมด
 ทำไมต้องอินเตอร์เน็ต
ØInternet เป็นเพียงทางเลือกหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมด
Ø สะดวกรวดเร็วในการนำเสนอข้อมูล
Ø ค่าใช่จ่ายในการนำเสนอข้อมูลต่ำ
Ø Internet เป็นสื่อที่เข้าถึงได้ทั่วโลก
  ลักษณะการเผยแพร่ความรู้บนอินเตอร์เน็ต
Ø นำเสนอข้อมูลผ่านบริการ Web Board
Ø นำเสนอข้อมูลผ่านบริการ Web Blog
Ø เขียนบทความเสนอWeb Site วิชาการต่างๆ
Ø เขียน Web Site เพื่อนำเสนอข้อมูลของตน
 • นำเสนอข้อมูลผ่านบริการ Web Board
  Web Board (Forum) หมายถึง การให้บริการตั้งกระทู้ ถาม-ตอบ หรือนำเสนอบทความของบุคคลทั่วไปผ่าน เว็บไซต์ที่ให้บริการ
  ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ให้บริการ
  www.pantip.com 
  www.vcharkarn.com
  www.pjtc.ac.th

 • นำเสนอคามรู้ผ่านบริการ Web Blog
  Web Blog หมายถึง หน้าเว็บที่เปิดบริการ ให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาสร้างพื้นที่ส่วนตัวในการนำเสนอข้อมูล ต่างๆที่เป็นตัวของตัวเอง
  ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ให้บริการ
  www.gotoknow.org

 

 • นำเสนอข้อมูลผ่าน Web site ของตนเอง
  เป็นการนำเสนอความรู้ บน Internet ที่เป็นรูปแบบของตัวเองอย่างแท้จริง โดยการนำเสนอจะมีรูปแบบที่ไม่ตายตัว ซึ่งก็แล้วแต่การ  ออกแบบและความสามารถของแต่ละเจ้าของ Web- Site นั้นๆ
  ตัวอย่างเว็บไซต์ส่วนตัว
  www.pjtc.ac.th/~onlyone/
  http://linux.pltc.ac.th/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน computer tipsความเห็น (1)

ขอเพิ่มเติม  ใน  http://www.geocities.com

หรือ  ที่  http://www.bravenet.com

หรือ  ที่ http://www.212cafe.com

มีอีกมากมาย  ที่จะให้ท่านได้หัดสร้างเว็บเพจ 

หรือลองท่านไปชมได้ที่  http://skuikratoke.bravelog.com

คุยกันก็ได้ค่ะ