พิธีเปิดการอบรม NEC หลักสูตรเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ วันที่ 7 เมษายน 2549 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ท่านรองผู้ว่าราชการการจังหวัดเลย ท่าน ศุภชัย แสงโสภณ เป็นประธานในพิธีเปิด ท่านได้ให้ข้อคิดเรื่องข้าวหอมมะลิ ว่า มีหลายสิบจังหวัดที่ชูข้าวหอมมะลิเป็นสินค้าประจำจังหวัด ทำให้ตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นของจังหวัดไหนที่เป็นต้นตำหรับจริง อีกเรื่องเป็นเรื่องสินค้าเล็กแต่ทำเงิน คือตะเกียบ มีชุมชนหนึ่งในจังหวัดที่ทำสินค้านี้เป็นหลัก ท่านเล่าว่าแค่กลึงไม้ให้ได้ขนาดแล้วเก็บใส่ซอง ราคาคู่ละบาท แต่ปริมาณมีมากทำให้ทำเงินได้ทั้งใน และต่างประเทศ ยิ่งตอนนี้ประเทศจีนที่ใช้ตะเกียบเป็นอันดับหนึ่งของโลก ประกาศให้ ตะเกียบเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย ทำให้ราคาสูงจากการเก็บภาษี จึงมีการนำเข้าตะเกียบจากไทยเป็นจำนวนมาก ทำรายได้ให้ชาวบ้านเป็นจำนวนมาก จากข้อคิดในเรื่องนี้ทำให้เห็นได้ว่าทำของเล็กราคาถูกแต่ปริมาณมากก็ทำเงินได้เช่นกัน