หลังจากใช้ cjgExplorerPro ไม่นาน ก็เจอ phpfm (phpFileManager)

Fetures
. server info
. directory tree
. copy/move/delete/create/rename/edit/view/chmod files and folders
. tar/zip/bzip/gzip
. multiple uploads
. shell/exec
. works on linux/windows
. php4/php5/apache2 compatible
. english/portugu๊s support

ดูจากหน้าตาแล้ว ก็น่าใช้พอสมควร
user posted image

Links
http://phpfm.sourceforge.net/