วันนี้เป็นวันดี
แม้ท้องฟ้าจะมีเมฆตั้งเค้าหม่น

แต่หมู่ไม้ยังส่ายใบเริงลมบน
ไม่กลัวฝนที่จะมาชะใบ...


วันนี้เป็นวันดี

แม้ท้องฟ้าไม่มีสีฟ้าใส

ไม่มีม่านสายหมอกแพรดอกไม้
ก็ยังมีม่านควันไฟคนสุมฟืน

วันนี้เป็นวันดี
แม้ไม่มีใครเคียงข้างคอยยิ้มชื่น

แต่เวลารอคอยการหวนคืน
ก็หยิบยื่นรอยยิ้มหวานให้วารวัน

ทุกทุกวันเป็นวันดี
เพียงหัวใจไม่มีหมอกมัวกั้น

วันนี้พรุ่งนี้ดีทั้งนั้น
ที่สำคัญปรับหัวใจเราให้ดี

-------------------------------
จาก ฟ้ายังมีที่ว่างให้เธอวาด พิบูลศักดิ์ ละครพล เขียน