การบริหารโครงการกลุ่มนิเทศฯ

การบริหารโครงการ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ถือเป็นกลุ่มที่มีโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาจำนวนมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ การบริหารโครงการส่วนมากศึกษานิเทศก์เจ้าของเรื่องจะเป็นคนรับผิดชอบบริหารจัดการด้วยตนเอง จึงทำให้ขาดการมีส่วนร่วมจากทีมงาน ปัญหาที่ผ่านมาหลายโครงการไม่บรรลุผล ในปีงบประมาณ 2552 กลุ่มนิทเศ ฯ สพท.หนองบัวลำภู เขต 1 จึงได้ร่วมกันปรับกลยุทธ์การทำงานใหม่ โดยให้มีการวิพากษ์โครงการทุกโครงการภายในกลุ่ม เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ทุกคนมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมเติมเต็มงานโครงการให้สมบูรณ์ที่สุด ร่วมรับผิดชอบในผลของการดำเนินงาน แม้ระยะการดำเนินงานโครงการบางคนอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมเนื่องจากมีภารกิจ แต่สุดท้ายเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการจะต้องมีการนำเสนอผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อรับทราบผลปัญหา และข้อเสนอแนะร่วมกัน จากการดำเนินการบริหารโครงการดังกล่าวทำให้ศึกษานิเทศก์ทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกัน เกิดบรรยากาศในการทำงานร่วมกันงานประสบผลสำเร็จดีขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ของกลุ่มนิเทศความเห็น (1)

tadsanee
IP: xxx.121.176.126
เขียนเมื่อ 

กลุ่มนิเทศของแทบทุก สพท จะเป็นกลุ่มงานที่จับเรื่อง km ติด และขยายขอบข่าย

ไปยังกิจกรรมอื่นๆ ด้วย น่าชื่นชมค่ะ คณะนักวิจัยยังจะมาเยี่ยมเป็นระยะนะคะ