กกต.ร้อยเอ็ด แนะนำห้องสมุดประชาธิปไตย

ห้องสมุด

กกต.ร้อยเอ็ด   แนะนำห้องสมุดประชาธิปไตย

   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ขอแนะนำห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จะเป็นแหล่งที่จะให้กับพี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจในการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย  เช่น ความเป็นมาของประชาธิปไตย  ปรัชญา และแนวคิดต่างๆ มีกรรมการการเลือกตั้ง ประกอบด้วยนายชูศักดิ์  สุทธิประภา ประธาน กกต.จว.ร้อยเอ็ด กกต จว.ร้อยเอ็ด ว่าที่ ร.ต.สุนัย เสงี่ยมศักดิ์ นายอนวัช  อิศโร พ.ต.อ.พรมาตร วิวัฒน์นภาพร นายสุจิต ไกรแก้ว และนายมงคล  สิทธิวีระกุล ผอ.กกต.ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเมือง กฎหมาย การเลือกตั้ง ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และแหล่งข้อมูลสำหรับนักการเมือง

                นายมงคล สิทธิวีระกูล  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด  

 กล่าวถึงเหตุผลในการจัดตั้งห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตยว่า  สืบเนื่องจากภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้นมีอยู่หลายด้าน   คนทั่วไปมักจะเข้าใจว่ามีเพียงแต่หน้าที่ดูแลการเลือกตั้ง และแจกใบแดงใบเหลือง 

แต่สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ก็ยังมีอีกภารกิจสำคัญไม่แพ้กัน ก็คือ  ภารกิจในการเผยแพร่วิชาการและให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   จึงเป็นที่มาของการริเริ่มให้มีการจัดตั้งห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตยประจำจังหวัดร้อยเอ็ด โดยตั้งอยู่ที่  อาคารสำนักงาน กกต.ร้อยเอ็ด  (ปีกด้านขวาของตัวอาคาร)  578 ริมถนนสายร้อยเอ็ด-โพนทอง หมู่ที่ 14  บ้านหนองผักแว่น  ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ผู้อำนวยการการเลิกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด  กล่าวว่า พื้นที่ห้องสมุด จัดหมวดหมู่หนังสือด้วยระบบดิวอี้  ประกอบด้วยหนังสือหลากหลาย แต่ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง คือ    สารพันข้อมูลที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง  เช่น กระบวนการสืบสวนสอบสวน กฎ ระเบียบ ประกาศต่างๆ  อีกทั้งผลคะแนน  สถิติผู้มาใช้สิทธิ์/บัตรดี/ บัตรเสีย ฯลฯ ในการเลือกตั้ง  รวมถึงหนังสือในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

อาทิ ปรัชญาการเมือง ความเป็นมาของการเมืองไทย  บทบาทหน้าที่ของ ส.ส.  และ หนังสือการ์ตูนสำหรับเยาวชนที่มีเนื้อหาปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะ และความเป็นประชาธิปไตย  ซึ่ง หากค้นคว้าจากหนังสือที่มีอยู่แล้วยังไม่เพียงพอ ทางห้องสมุดก็ยังให้บริการสืบค้นทางอินเตอร์เน๊ต ซึ่งเรียกว่า ระบบห้องสมุดอีเลคทรอนิกส์ (E-Library)ซึ่งจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับสถาบัน AIT (Asian Institute of Technology สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย)  และในอนาคตก็จะ มีการบรรจุหนังสืออีเลคทรอนิกส์ (E-book) ไว้บริการผู้อ่านด้วย ซึ่งจะให้ความสะดวกมากยิ่งขึ้น อย่างมาก "พูดง่ายๆ คือ ถ้าต้องการข้อมูลที่เป็น อีบุ๊ค ก็สามารถจัดทำเป็นซีดี ได้ทันที ไม่ต้องถ่ายเอกสารให้เปลือง"  สำหรับพื้นที่ส่วนของนิทรรศการประชาธิปไตย จะจัดเป็น 5 ส่วน ได้แก่  ทำเนียบรายชื่อ กกต.กลาง, ทำเนียบรายชื่อ กกต.ร้อยเอ็ด,  พระมหากรุณาธิคุณ เส้นทางประชาธิปไตย,  ประวัติการเลือกตั้ง ส.ส. และ การเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์  ประวัตินักการเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด ช่วงการเมืองที่สำคัญ หลานเข้าไปใช้ห้องสมุดแล้วต่างกล่าวว่า เยี่ยมจริงๆ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ  ต้องดำเนินการให้มีข้อมูลหรือห้องสมุดแบบ กกต.จว.ร้อยเอ็ดด้วย

ผอ.มงคล กล่าวเสริมว่า "ส่วนของพระมหากรุณาธิคุณ เส้นทางประชาธิปไตย และ ประวัติการเลือกตั้ง ส.ส. ได้ข้อมูลและภาพที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์  ได้รับคำชมเชยจาก กกต.นายอภิชาติ สุขัคคานนท์ ประธาน กกต. ข้อมูลในส่วนนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากนายวีระ วุฒิจำนงค์ ผู้อาวุโสเมืองร้อยเอ็ด อดีต กกต.ร้อยเอ็ดรุ่นแรก"  สมัยนายปิยะ  โสนะชัย ประธาน กกต.คนที่ 1ห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตย ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด  

เป็นให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. หากผู้อ่านท่านใดสนใจที่จะลองไปใช้บริการ หรือ ยืมหนังสือ หรือ ถ้าใครคิดว่ามีหนังสือดีๆ มีคุณค่าแก่การศึกษาค้นคว้าทางด้านประชาธิปไตย ก็สามารถบริจาคให้ทางห้องสมุดได้เช่นกัน  เบอร์โทร 043515054

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

วัชรินทร์  เขจรวงศ์/ร้อยเอ็ด

086-8502416/085-7567108

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เกษตรสิงขร101

คำสำคัญ (Tags)#เกษตรสิงขร

หมายเลขบันทึก: 233219, เขียน: 03 Jan 2009 @ 20:22 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 20:06 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

คนที่เข้าศึกษาเรียนรู้จะสามารถยืมหนังสือออกมาอ่านข้างนอกได้หรือป่าวครับ และมีการสมัครสมาชิกหรือป่าว

เป็นสมาชิกยืมได้***สอบถามโทร.รายละเอียดนะครับ**หรือใช้สื่ออีเลคทรอนิค....ตามเนื้อข่าวครับ

บ้านผทอยู่ติด กกต ครับพี่ ขอบคุณมากครับ ข้อมูล