กีฬาอาเซียนพาราเกมส์

จุไรรัตน์
กีฬาอาเซียนพาราเกมส์

ประวัติอาเซี่ยนพาราเกมส์

 

ประวัติอาเซี่ยนพาราเกมส์

สหพันธ์กีฬาคนพิการอาเซียน (ASEAN PARA SPORTS FEDERATION) APSF ได้ก่อตั้งขึ้นจากมติที่ประชุมของผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน  2544 ณ โรงแรมอิสทาน่า กรุงกัวลาลัมภ์เปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างการประชุมวิชาการประจำปีของคณะกรรมการพาราลิมปิคสากล(IPC) ซึ่งสภาพาราลิมปิคมาเลเซีย เป็นเจ้าภาพจัดประชุมขึ้น และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเห็นชอบให้มีการจัดตั้งสหพันธ์กีฬาคนพิการภาคพื้นอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อส่งเสริมการกีฬาสำหรับคนพิการ โดยไม่มีการแบ่งแยกและกีดกัน

2. เพื่อสงเสริมโปรแกรมการศึกษา การวิจัยและพัฒนา และส่งเสรีมกิจกรรมในการฝึกฝนทางการกีฬา และสมรรถภาพสำหรับคนพิการ

3. เพื่อส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี และความเป็นพี่เป็นน้อง ในกลุ่มประเทศอาเซียน

4. เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาของสหพันธ์ในปีเดียวกันกับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์

5. เพิ่อจัดการแข่งขันกีฬาราบการอื่นๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านเทคนิค การพัฒนาผู้นำ การวางแผน และวิทยาศาสตร์การกีฬา

6. เพื่อหาทุนสนับสนุน และจัดหาเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์

 

สหพันธ์กีฬาคนพิการพื้นอาเซียน(ASEAN PARA SPORTS FEDERATION) ได้กำหนด วิสัยทัศน์ ภาระกิจ และปรัชญา ไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์ (VISION)

"ความเสมอภาคทางการกีฬา และวิถีชีวิตที่ไม่หยุดนิ่ง" (Equality in Sporting Endeavors and Active Lifestyle)

 

ภาระกิจ (MISSION)

"จัดเสนอโอกาสสำหรับการเข้าร่วม การมีส่วนร่วมและศักดิ์ศรีที่ยิ่งใหญ่ ในมวลหมู่สมาชิกเอาเซียน" (Providing Opportunities for Greater Participation Involement and Integration into the ASEAN Family)

 

ปรัชญา (PHILOSOPHY)

"หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งภาระกิจ ความมุ่งมั่นของสหพันธ์กีฬาคนพิการอาเซียน(One Vision One Mission A Commitment for the ASEAN Para Sports Federation)

 

โครงสร้างการบริหารของสหพันธ์มี 3 ระดับ คือ

1. คณะกรรมการสหพันธ์ (Board of Governors) มีนายกสมาคมกีฬาคนพิการของประเทศสมาชิกทุกประเทศเป็นคณะกรรมการ ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย โดยมี พลทพิศาล วัฒนวงษ์คีรี นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเกียรติจากประเทศสมาชิกอาเซียนเลือกให้เป็นประธานสหพันธ์คนแรก

2. คณะกรรมการบริหารสหพันธ์ (Executive Committee)

มีผู้แทนจากประเทศสมาชิก จำนวน 20 คน จาก 10 ประเทศๆ ละ 2 คน ทำหน้าที่ในการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการสหพันธ์ ในสมัยแรกมี นายไซนัล อาบู ซาริน อุปนายกสภาพาราลิมปิคมาเลเซีย เป็นประธาน สำหรับการบริหารสหพันธ์จากประเทศไทย คือ พลตรีวีรวัฒน์ ตันสุทัช อุปนายกสมาคมกีฬาคนพิการฯ และพันเอกโอสถ ภาวิไล เลขาธิการสมาคมกีฬาคนพิการฯ เป็นคณะกรรมการบริหารสหพันธ์

3. สำนักเลขาธิการ (Secretariat)

ทำหน้าที่ดำเนินกิจกรรมประจำวันทั่วไป โดยมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และมีนาวาโทคามารูซญามัน คาเดอร์ ทำหน้าที่เลขาธิการ

ในการแข่งขันกีฬาคนพิการอาเซียนพาราเกมมส์ คร้งที่ 1 ได้กำหนดให้มีการแข่งขันระกว่างวันที่ 25-30 ตุลาคม 2544 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลซีย จัดให้มีการแข่งขันกีฬา 2 ชนิด คือ กรีฑา และว่ายน้ำ คำขวัญของการแข่งขัน "ความร่วมมืออันเป็นปึกแผ่นสู่ความเสมอภาคางการกีฬา และการดำรงชีวิตของพี่น้องอาเซียน"(Asean Solidarity Towards Equality in Dports and in Life)

ประวัติการจัดการแข่งขัน

ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 25-30 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นการริเริ่มการจัดการแข่งขันโดย สหพันธ์กีฬาคนพิการอาเซียน (APSF)

ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่เมืองฮานอย ประเทศเวียตนาม ระหว่างวันที่ 19-27 ธันวาคม พ.ศ. 2546

ครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 14-20 ธันวาคม พ.ศ. 2548

สำหรับการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 จะจัดขึ้นที่จังหวัด นครราชสีมา ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20 - 26 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 14 ชนิดกีฬาดังนี้ กรีฑา ว่ายน้ำ ยิงธนู แบดมินตัน ยิงปืน โกลบอล เทเบิลเทนนิส ยูโด ยกน้ำหนัก หมากรุกสากล บอคเซีย วีลแชร์ฟันดาบ วีลแชร์บาสเกตบอล วีลแชร์เทนนิส

ประเทศสมาชิก ทั้งหมด 11 ประเทศ ดังนี้ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ ไทย ติมอร์ตะวันออก และเวียดนาม

การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ (ASEAN Para Games) เป็นการแข่งขันกีฬาสำหรับนักกีฬาคนพิการ ที่จัดขึ้นในทุกสองปีต่อเนื่องจากกีฬาซีเกมส์ (SEA Games) โดยมีประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 11 ประเทศ
การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ (ASEAN Para Games) ดำเนินงานอยู่ภายใต้สหพันธ์กีฬาคนพิการอาเซียน (ASEAN Para Sports Federation : APSF) โดยมีนโยบายให้ประเทศที่เป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ (SEA Games) เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ด้วยในคราวเดียวกัน
การแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 4 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันต่อเนื่องจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 ณ จังหวัด นครราชสีมา ภายใต้แนวคิด มิตรภาพ , ความเท่าเทียม , โอกาส

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กีฬา

คำสำคัญ (Tags)#กีฬา

หมายเลขบันทึก: 229453, เขียน: 14 Dec 2008 @ 12:09 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 20:00 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)