โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ชวนคิดถึงชีวิตที่เหลือ รุ่นที่ 3
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 20 -21  ธันวาคม  2551
อริยธรรมสถาน ถนน ศาลายา-บางเลน

ความเป็นมา
          โครงการเผยแพร่โยคะ ธรรมะ และมรณานุสติ นำเสนอแนวทางพัฒนากายและจิตด้วยวิถีโยคะสายไกวัลยธรรม ที่เน้นการรู้กายรู้ใจขณะเคลื่อนไหวในท่าอาสนะ   ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางพัฒนาจิตวิถีพุทธตามแนวทางของหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ ซึ่งสอนการเจริญสติ ให้มีความรู้สึกตัว ในขณะยกมือสร้างจังหวะ 14 จังหวะ  ที่เอื้อประโยชน์อย่างยิ่งในการเจริญสติในชีวิตประจำวันให้มีความสุขทั้งทางกายและทางใจ
          การเจริญสติเพื่อเตรียมพร้อมกับความเจ็บป่วยและความตายเป็นส่วนสำคัญที่สุดของชีวิต จึงน่าจะได้นำมาเป็นบทฝึกหัดควบคู่ไปกับเส้นทางพัฒนาจิตที่แต่ละท่านมีประสบการณ์มาบ้างแล้ว สำหรับเตรียมพร้อมเพื่อการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท  มีจิตใจมั่นคงในการศึกษาและฝึกฝนตนเองเพื่อการเจริญสติ  เตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านสำคัญที่สุดของชีวิต  ตลอดจนการยอมรับการพลัดพรากจากคนใกล้ชิดอย่างสงบงาม 

          "ถ้าคิดจะหัดว่ายน้ำเมื่อตกน้ำ   อาจจะสายเกินไป"

คุณจะได้อะไร  
1. ท่าโยคะอาสนะพื้นฐานที่เพียงพอต่อการดูร่างกายในแต่ละวัน  สามารถนำไปฝึกเองได้ที่บ้าน
2. เรียนรู้ธรรมะและฝึกการเจริญสติง่าย ๆ ที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน  แบบสบาย ๆ ไม่เครียด
3. ทัศนคติต่อการเผชิญความตายอย่างเบิกบานและไม่ประมาท
4. เติมกระปุกบุญ  กลับบ้านด้วยจิตแจ่มใส  ร่างกายสดชื่น

สถานที่   อริยธรรมสถาน  ถนนศาลายา-บางเลน  นครปฐม  ที่นี่คุณจะเห็น ดาวเต็มฟ้า
คณะทำงาน   เครือข่ายชีวิตสิกขาโดยคณะครูจากสถาบันโยคะวิชาการและชมรมวิถีพอเพียง
รับสมัคร ผู้สนใจทั่วไป ที่ยินดีใช้เวลา 2 วัน 1 คืน ในการเข้าร่วมโครงการ รุ่นละไม่เกิน 35 คน
ค่าลงทะเบียน   บริจาคตามกำลังทรัพย์ กำลังศรัทธา
ที่พัก ห้องนอนรวม-พัดลม  สะอาด  ปลอดภัย  มี เสื่อ  หมอนและมุ้งครอบ เตรียมไว้ให้ 
การเตรียมตัว เสื้อผ้าสีสุภาพ กางเกงหลวมสบาย เหมาะแก่การนั่งพื้น และ ฝึกโยคะ
อาจเตรียมเสื้อกันลม  ผ้าห่ม หรือ ถุงนอนมาด้วย

สนใจ ส่งใบสมัครด่วน  ภายในวันที่ 15 ธันวาคม  2551 หรือเมื่อครบ 35 คน
คุณธนวไล  เจริญจันทร์แดง - เงาะ (089-813-0040)  [email protected], Fax 02 344 6484
คุณสมศรี  จตุรพิธพรชัย - โต้ง (081- 6899075)  [email protected]

วันเสาร์ที่  20  ธันวาคม  2551

07.00-08.00  ลงทะเบียน /รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม / เข้าที่พัก
08.00-09.00  ปฐมนิเทศก์  ทำความรู้จักกัน
09.00-11.30  ความสำคัญการเจริญสติภาวนา แนะนำการเจริญสติ ตามแนวทางหลวงพ่อเทียน โดย 
พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน วัดป่าสันติธรรม ชัยภูมิ
11.30-13.00 ถวายเพล  ปัจเวกอาหารกลางวัน  พิจารณาอาหารร่วมกัน
13.00-15.00 เกมส์ฝึกสติ /  คำถามระลึกถึงความดีงาม / เตรียมตัวใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท
15.00-16.30  ฝึกโยคะอาสนะ
16.30-17.30 พักผ่อน-อาบน้ำ
17.30-18.00 อาหารว่าง
18.00-18.30 เดินจงกรมรอบสระบัว
18.30-19.30 ทำวัตรเย็น / ฝึกสร้างจังหวะ
19.30-20.00  รู้จัก หลวงพ่อเทียนผ่าน VCD
20.00-21.00   เสวนา "มรณกรรมที่งดงาม" / อย่างไรที่เรียกว่า "ตายดี" /
อยากให้คนข้างหลังนึกถึงคุณอย่างไร
  ฝึกมรณานุสติ พักผ่อนนอนหลับอย่างมีสติ

วันที่อาทิตย์ที่  21  ธันวาคม   2551

04.30-05.30   ทำวัตรเช้า  สวดมนต์- ฟังธรรม รับเช้าวันใหม่
05.30-06.30 ฝึกโยคะอาสนะ
06.30-07.00 ฝึกหายใจ
07.00-07.30  เดินจงกรมรอบสระบัว
07.30-08.30 ถวายภัตตาหารเช้า
08.30-09.30 การเจริญสติของผู้ป่วยหนัก ( เจ็บขนาดไหน -  ก็ยิ้มได้ )  ทุกข์กาย  ไม่ทุกข์ใจ
09.30-11.00 มิติใกล้ตายทางพุทธและทางแพทย์โดยพระอาจารย์ครรชิต และแพทย์จากโรงพยาบาล
11.00-12.15 ถวายเพล  ปัจเวกอาหารกลางวัน  พิจารณาอาหารร่วมกัน
12.15-13.15 บทเรียนการดูแลและการให้กำลังใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยพยาบาลวิชาชีพ
13.15-15.15 ฝึกบทบาทสมมุติ การช่วยเหลือให้กำลังใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย สรุปการฝึก
15.15-16.00 พระอาจารย์ สรุป แนะนำการเจริญสติ / มรณานุสสติ ในชีวิตประจำวัน  
16.00.16.15 ทำบุญร่วมกันและรับพร เพื่อเป็นศิริมงคล
16.15-16.30 ประเมินผล + อาหารว่าง
16.30-17.00 ทำความสะอาดที่พัก  เก็บของ แล้วพาจิตใจใสสะอาด  อิ่มบุญ กลับบ้าน

 

                                                

(Clik Logo to บันทึก)

 

ภายใต้มูลนิธิหมอชาวบ้าน
2220/101 ซอยรามคำแหง 36/1  ถนนรามคำแหง  แขวงหัวหมาก   เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240  
โทรศัพท์  02-732-2016 - 17, โทรสาร 02-732-2811 มือถือ 081-401-7744 ; 
E-mail: [email protected]www.thaiyogainstitute.com