เรื่องราวดีๆ ที่ มอ.ตรัง (2) : จุดเล็กๆ ที่ก่อให้เกิดพลังกับสมาชิกใหม่ในองค์กร

กระบวนการเล็กๆ ไม่เป็นทางการ กลืนอยู่กับการไหลของขั้นตอนการดูแลพนักงานใหม่ เป็นขั้นตอนง่ายๆ สบายๆ แต่น่าแปลกกลับสร้างความประทับใจให้กับดิฉัน

ประสบการณ์เล็ก และสร้างความประทับใจเมื่อได้ผ่านกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษา

เรา...ณ เวลานั้น ...เป็นสมาชิกใหม่ขององค์กร ไม่รู้จักใคร ไม่ทราบระบบการทำงาน

ด้วยกระบวนการเล็กๆ ไม่เป็นทางการ กลืนอยู่กับการไหลของขั้นตอนการดูแลพนักงานใหม่ เป็นขั้นตอนง่ายๆ สบายๆ แต่น่าแปลกกลับสร้างความประทับใจให้กับดิฉัน

 1. วันรายงานตัว เจ้าหน้าที่งานบริหารบุคคลแนะนำแนวปฏิบัติเมื่อมาทำงาน แนะนำสมาชิกในหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นมิตร ...ทำให้ดิฉันเกิดความรู้สึกอบอุ่นทันที และแนวทางเช่นนั้นเป็นประโยชน์กับดิฉันมากที่จะประสานงานได้อย่างคล่องตัว --- ดิฉันจึงรู้สึกชื่นชมเจ้าหน้าที่งานบุคคลมากที่ใส่ใจให้ความสำคัญกับพนักงานใหม่เช่นเรา และเห็นว่าการที่เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับแนวปฏิบัตินี้เป็นประโยชน์มากทั้งกับพนักงานใหม่ และองค์กร ทำให้ในวันรายงานตัวมาทำงานเป็นวันที่ดิฉันได้เรียนรู้ระบบการทำงาน รู้จักเพื่อร่วมงาน ---ถึงตนเองจะมึนๆ เนื่องจากข้อมูลใหม่สำหรับตนเองมากเหลือเกิน แต่ก็ช่วยให้เราได้ปรับตัว คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมได้
 2. ทำงานได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ ท่านรองอธิการบดี เขตการศึกษาตรัง ขอพบและพูดคุยกับพนักงานใหม่...เป็นที่น่าแปลกใจสำหรับดิฉันอีกเช่นเคยคะ ที่ท่านรองอธิการบดีฯ ขอพบพนักงานใหม่ที่เพิ่งมาทำงาน (มี 2 คน) ท่านอยากพูดคุย ทำให้ดิฉันรู้สึกว่ามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญ ใส่ใจกับพนักงานมากเหลือเกินคะ หลายองค์กรการจะได้พบผู้บริหารคงจะยากน่าดูคะ

กระบวนการเล็กๆ ไม่เป็นทางการนี้ สร้างพลังให้กับดิฉันเหลือเกินคะ

 1. ดิฉัน...ได้เรียนรู้ระบบการทำงานแบบเรียนลัดในเวลาอันสั้น
 2. ดิฉัน...รู้สึกคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว
 3. ดิฉัน...ได้เพื่อนแบบเห็นหน้า ค่าตา อาจจะยังจำชื่อไม่ได้ แต่ก็รู้สึกกล้าที่จะทักทายมากขึ้น
 4. ดิฉัน...ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวที่จะเรียนรู้การทำงานภายหลังได้พูดคุยกับท่านผู้บริหาร
 5. ดิฉัน...ได้ทราบแนวทางการทำงานจากผู้บริหาร
  - งานที่เราทำเป็นงานสายสนับสนุน อำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานหลัก ไม่ว่าจะสนับสนุนการเรียนรการสอน หรือให้บริการนักศึกษา ที่เราจะต้องทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
  - ทราบว่าเราทำงานที่ มอ.ตรัง ผู้บริหารทำงานใช้หลักการไว้เนื้อเชื่อใจพนักงานทุกคน อยากให้พนักงานทุกคนทำงานเต็มที่เพื่อองค์กร
  - คนทำงานต้องสร้างความสมดุลระหว่างงานกับความสุขให้เกิดขึ้นในการทำงาน
  - ทราบทิศทางการทำงานที่มุ่งเน้นให้นักศึกษา เรียนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รู้สึกผูกพันกับมหาวิทยาลัย
 6. ดิฉัน... เกิดรู้สึกอบอุ่นและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
 7. ดิฉัน... เรียนรู้แนวทางการทำงาน ที่จะสังเกต นิ่ง พิจารณา สภาพบริบทที่องค์กรเป็นและเลือกนำความรู้ ความคิด ประสบการณ์ที่มีมาใช้กับอย่างองค์กรอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

ทำให้ดิฉันเรียนรู้ว่า

- การเตรียมความพร้อมบุคลากรเมื่อเริ่มต้นการทำงาน ดิฉันคิดว่าองค์กรอาจจะต้องเตรียมใน 2 รูปแบบ คือ แบบที่จับต้องได้ เช่น โต๊ะและเก้าอี้ทำงาน อุปกรณ์การทำงาน เป็นต้น และแบบที่จับต้องไม่ได้ เช่น ระบบการทำงาน ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร การทราบและเข้าใจในทิศทางขององค์กรเป็นต้นคะ
- ข้อเสนอแนะสำหรับงานบริหารงานบุคคลในการดูแลบุคลากรเมื่อเริ่มต้นการทำงาน ซึ่งดิฉันเห็นว่าแนวปฏิบัติเช่นนี้ดีมาก และอาจจะมีการปฐมนิเทศในลักษณะเป็นทางการเพื่อเรียนรู้ความเป็นองค์กรในภาพรวมผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทั้งพนักงานใหม่และพนักงานเก่า ตรงนี้เป็นการฉกฉวยโอกาสเสริมจุดแข็งที่องค์กรมีและเติมเต็มด้วยศักยภาพของพนักงานใหม่ นอกจากนั้นดิฉันคิดว่าควรจะมีระบบพี่เลี้ยงที่ช่วยถ่ายทอดความรู้ ทักษะเพื่อให้บุคลากรใหม่สามารถปรับตัวและปฏิบัติงานในงานที่รับผิดชอบได้อย่างราบรื่น

ขอบคุณคะ

ปิติกานต์ จันทร์แย้ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาองค์กรความเห็น (11)

เขียนเมื่อ 
เขียนเมื่อ 

ดีจังค่ะ ได้เตรียมพร้อมในการเริ่มงานอย่างมีความพร้อม ดีๆ ค่ะ

สวัสดีคะ

คุณเพ็ญศรี (นก) ที่เข้ามาทักทาย การทำงานเป็นเส้นทางที่น่าเรียนรู้จริงๆ คะ ...ดังคำที่ท่านพุทธธาตุพิขุกท่านกล่าวว่า

การงาน

อันการงาน คือค่า ของมนุษย์
ของมีเกียรติ สูงสุด อย่าสงสัย
ถ้าสนุก กับการงาน เบิกบานใจ
ไม่เท่าไหร่ รู้ธรรม ฉ่ำซึ้งจริง

ตัวการงาน คือการ ประพฤติธรรม
พร้อมกันไป หลายส่ำ นำค่ายิ่ง
ถ้าเปรียบ ก็เหมือนคน ฉลาดยิง
นัดเดียววิ่ง เก็บนก หลายพกเอยฯ

ขอให้มีความสุขกับสนุกกับงานนะคะ

ขอบคุณคะ

สวัสดีคะ พี่ใบบุญ

 • สบายดีนะคะ
 • ขอบคุณที่พี่มอบความห่วงใยให้เสมอ
 • ขอให้สนุกกับการทำงานนะคะ
 • ทราบว่าจะไปร่วมโครงการจิตอาสา
 • จะคอยติดตามและอย่าลืมนำมาเล่าสู่กันฟังนะคะ

น้องเม

สวัสดีครับ น้องเมย์ มาทักทายให้กำลังใจครับ วันที่น้องจากไปก็ไม่ได้มีโอกาสล่ำลากัน .. พี่เอก รู้สึกใจหายมาก ...พี่  ๆ ที่ สหกิจศึกษาฯ ทุกคน อยากจะเลี้ยงส่งน้องสักครั้ง ก็ช้าไป ...พี่ขอยินดีด้วยกับการเป็นสมาชิกใหม่ ของ มอ.ตรัง  พี่เอก ไปประชุมแถวนั้น บ่อย ๆ คงได้มีโอกาสได้เจอกันในเร็ววัน..  น้องเมย์ เป็นสาวน้อย ที่เปี่ยมไปด้วย กำลังใจ มองโลกในมุมที่เป็นจริง เป็นคนละเอียดในการค้นหาจุดเด่น และข้อดี ของคนอื่น มาประสานงานให้เกิดความร่วมมือระดีหว่างกันด้วยดี และเป็นคนที่ลายมือสวยมาก ...

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

เขียนมาแนะนำตัวว่าเป็นชาวตรังเช่นกัน  ดีใจที่เมืองตรังได้บุคลากรที่มีคุณค่ากลับคืนถิ่นค่ะ  

นอกจากจะรับฟังด้วยความชื่นชมและชื่นใจแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรังแล้ว  จังหวัดตรังยังมีบริการประชาชนที่สร้างความประทับใจหลายแห่งนะคะ  เช่น สำนักงานเทศบาลนครตรัง  เจ้าหน้าที่มีคุณภาพ  ผลงานจึงออกมาดี 

ขอชื่นชมวิธีคิดและการถ่ายทอดความคิดอย่างน่าฟังค่ะ 

สวัสดีคะ พี่เอก พี่ชายที่แสนดี

 • ขอโทษพี่เอกและพี่สหกิจทุกคนที่ไม่ได้ลาด้วยตัวเอง
 • ขอบคุณสำหรับมิตรภาพที่ดีที่พี่ๆ น้องสหกิจทุกคนมอบให้
 • น้องเมสบายดี พี่ๆ สบายดีไหมคะ
 • ฝากความคิดถึงพี่ๆ ทุกคน
 • แม้ตัวอยู่ห่างไกล แต่ใจยังเหมือนเดิมคะ
 • ผ่านมาทางตรัง ค่อยเลี้ยงน้องเมอีกครั้งก็ได้นะคะ ว่าง 24 ชั่วโมง
 • ขอบคุณพี่เอกสำหรับคำชม ได้อ่านคำทักทายพี่เอกตัวแทบลอย แต่ลอยไม่ขึ้นคะ
 • แล้วคงได้มีโอกาสได้เจอกันนะคะ

น้องเม

สวัสดีคะ คุณอุไรวรรณ วิ

 • ยินดีที่ได้รู้จักคะ
 • ดิฉันเป็นคนตรัง เกิด จ.ตรัง
 • แต่ได้มีโอกาสได้อยู่ จ.ตรัง น้อยมาก ดิฉันไม่ได้มีโอกาสได้เรียนและใช้ชีวิตอยู่ที่ตรัง เนื่องจากต้องย้ายตามที่บ้านซึ่งรับราชการไปต่างจังหวัดตั้งแต่เด็ก
 • และการได้มีโอกาสมาทำงานที่ จ.ตรัง ครั้งนี้ทำให้ดิฉันได้กลับบ้านเกิด
 • ดิฉันคงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับคุณอุไรวรรณอีกในโอกาสหน้านะคะ
 • คุณอุไรวรรณ เรียกชื่อเล่นดิฉันก็ได้นะคะ

ปิติกานต์ จันทร์แย้ม (เม)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..แวะมาอ่านสาระดีดีจากประสบการณ์ดีดีนะคะ

ชอบจังหวัดตรังมาก..ไปมาแล้ว..เป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติสวยงามค่ะ

เสียดายรูปที่ถ่ายไว้ในกล้องตัวนั้น..โดยลบไปจนหมดเพราะความเข้าใจผิด

เลยไม่เหลือรูปเลย..ไม่งั้นจะอวดเจ้าถิ่นซะหน่อย

ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะคะ

สวัสดึคะ คุณ add

 • โอกาสหน้า ถ้ามีโอกาสมาจังหวัดตรัง อย่าลืมบอกนะคะ
 • คงจะมีโอกาสได้พบกัน
 • ขอบคุณ คุณ add ที่เข้ามาทักทาย
 • จ.มหาสารคาม อากาศหนาวไหมคะ
 • หากอากาศหนาวรักษาสุขภาพด้วยนะคะ
 • ตอนนี้ทางใต้ ฝนตกตลอด อากาศชื่นมาก และรู้สึกแปลกๆ ที่ทางใต้เริ่มมีหมอกลงหนาช่วงเข้าและอากาศหนาวมากขึ้นคะ

ขอบคุณคะ

พี่หวานค่ะ เพื่อนพี่เฉ่ง
IP: xxx.25.56.121
เขียนเมื่อ 

พี่หวานรบกวนถามน้องเกี่ยวกับ สวัสดิการของ มอ ตรังนะค่ะ

ปริญญาโท รับเงินเดือน 12000 บาท แล้วมีค่าประสบการณ์บวกเพิ่มให้หรือเปล่าค่ะ

เขามีสวัสดิการอะไรให้หรือเปล่าค่ะ

เบิกค่าเช่าบ้านได้หรือเปล่า

ฯลฯ

ทำงานที่ศูนย์สื่อ (หน่วยงานพี่แอบเห็นอยู่ที่ตึกแรก น่าจะเป็นตึกเรียนรวม) เขามีโอทีให้หรือเปล่าค่ะ

ขอบคุณน้องมากค่ะ

พี่หวาน