หลักการเรียงลำดับเวชระเบียน


หลักการเรียงลำดับเวชระเบียน

หลักการเรียงลำดับเวชระเบียน
1.Physician discharge summary
2.Informed Consent 
3.History
4.Physician Examination
5.Progress  note
6.Consultation record
7.Anesthetic record                                                                         
8.Operative  note
9.Labor  record  
10.Investigation / Lab report form
11.Rehabilitation  record
12.Nurse  note
13.Other Form

 การเรียงลำดับแบบฟอร์มในเวชระเบียนในสถานบริการสาธารณสุข
-แบบฟอร์มใบสรุปผู้ป่วยใน - รหัสแบบฟอร์มที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือ แบบ รง. 501
-แบบฟอร์มใบเซนต์ยินยอมให้ทำการรักษา
-แบบฟอร์มใบคำยินยอมให้ผ่าตัด
-แบบฟอร์มใบคำยินยอมให้ยาระงับความรู้สึก    
-แบบฟอร์มใบสั่งการรักษาของแพทย์
-แบบฟอร์มใบสั่งแพทย์ตอนผู้ป่วยแรกเข้า -First Day Doctors Order Sheet                                                            
-แบบฟอร์มใบสั่งแพทย์ -Doctors Order Sheet                                                                              
-แบบฟอร์มใบส่งการรักษาของแพทย์ต่างสาขา
-ใบฟอร์มปรอท
-แบบฟอร์มใบบันทึกการให้ยาสลบ
-แบบฟอร์มการบันทึกการให้ยาระงับความรู้สึกในห้องผ่าตัด งานวิสัญญี
-แบบฟอร์มการประเมินสภาพผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก
-แบบฟอร์มใบบันทึกการผ่าตัด - รหัสแบบฟอร์มที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือ แบบ รบ. 2ด. 05
-แบบฟอร์มรายงานการเตรียมผ่าตัด
-แบบฟอร์ม Perioperative  Nursing  Record
-แบบฟอร์มการวางแผนดูแล[[ผู้ป่วย]]ต่อเนื่อง
-แบบฟอร์มการบันทึกประวัติและประเมินสมรรถนะในห้องคลอด
-แบบฟอร์มการประเมินภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนเมื่อแรกรับในห้องคลอด        
-แบบฟอร์มการบันทึกความก้าวหน้าของการคลอด
-แบบฟอร์มการบันทึกการดูแลมารดาหลังคลอด (กรณีคลอดเอง)    
-แบบฟอร์มการบันทึกการดูแลมารดาที่ผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง
-แบบฟอร์มการวางแผนและการจำหน่ายมารดาหลังคลอด    
-แบบฟอร์มการสรุปผู้ป่วยก่อนจำหน่าย   
-แบบฟอร์มการสอนและการให้คำแนะนำแก่หญิง[[ตั้งครรภ์]]ในห้องคลอด  
-แบบฟอร์มใบรายงานผลการชันสูตรทางคลินิกต่าง ๆ - รหัสแบบฟอร์มที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือ แบบ บส. 06      
-แบบฟอร์มใบคล้อง[[โลหิต]]
-แบบฟอร์มผลการตรวจ[[เอ็กซเรย์]]                      
-แบบฟอร์มใบ[[กายภาพบำบัด]]
บันทึกการพยาบาล
-แบบฟอร์มการประเมินความต้องการของผู้ป่วย / ญาติ  ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการดำเนินการจำหน่าย
-แบบฟอร์มการบันทึกแผนการพยาบาล
-แบบฟอร์มแผนการรักษา                                                                                          
-แบบฟอร์มบันทึกการให้ยาและหัตถการ One day     
-แบบฟอร์มใบบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 
-แบบฟอร์มใบบันทึกปริมาณน้ำในร่างกายได้รับและสูญเสียใน 24 ชั่วโมง 
กรณีทารกแรกคลอด
-แบบฟอร์มแบบบันทึกการพยาบาลและประเมินทารกแรกคลอด
-แบบฟอร์มแบบบันทึกการดูแลทารกแรกคลอด
-แบบฟอร์มการวางแผนและจำหน่ายทารกแรกเกิด
-แบบฟอร์มตรวจสภาพเด็กเมื่อจำหน่าย
-แบบฟอร์ม Apgar score
-แบบฟอร์มรายงานข้อมูลสุขภาพมารดาและทารก - รหัสแบบฟอร์มที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือ แบบ พ.4
แบบฟอร์มอื่นๆ
-แบบฟอร์ม MAR
-แบบฟอร์มใบบันทึก I / O
-แบบฟอร์มใบบันทึก DTX
-แบบฟอร์มบันทึกการใช้อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคของห้องผ่าตัด
-แบบฟอร์มบันทึกการใช้อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคของห้องผ่าตัด  
-บันทึกการใช้ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิค
-ใบบันทึกค่าบริการทางการพยาบาลผู้ป่วยใน                                                 
-ใบบันทึกค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ

คำสำคัญ (Tags): #เวชระเบียน
หมายเลขบันทึก: 226765เขียนเมื่อ 2 ธันวาคม 2008 08:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 18:16 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

เรียนถามอาจารย์

อยากนำไปใช้ในโรงพยาบาลค่ะ ดูง่ายดี แต่อยากถามอาจารย์ถึงแหล่งอ้างอิงที่อาจารย์นำมาน่ะค่ะ ใช่อ้างอิงจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพหรือไม่ หรือที่ใดคะ

ขอความกรุณาจากอาจารย์ค่ะ

ต้องการปรับปรุงแบบฟอร์มการยินยอมให้การรักษาโดยการผ่าตัด เพื่อให้ได้มาตรฐานตามการตรวจเวชระเบียนแบบใหม่

อาจารย์พอจะมีตัวอย่างแบบฟอร์มที่นำมาใช้ได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี