ขอความรู้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ

  Contact

  การวิจัยเชิงคุณภาพ  
ต้องการแหล่งเรียนรู้การวิจัยเชิงคุณภาพ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะกั่วทุ่ง

Post ID: 22281, Created: , Updated, 2012-02-11 14:40:16+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #การจัดการความรู้

Recent Posts 

Comments (2)

ชายขอบ
IP: xxx.113.76.72
Written At 
     ผมเคยบันทึกเรื่องการวิจารณ์งานวิจัยเชิงคุณภาพไว้ที่ http://gotoknow.org/archive/2005/09/17/15/44/46/e4023 และมีบรรณานุกรมไว้หลายเล่ม ลองสืบค้นต่อนะครับ เผื่อจะได้ประโยชน์บ้าง
วิชัย
IP: xxx.113.71.69
Written At 

ขอบคุณครับ