รางวัลพยาบาลดีเด่นประจำปี 2551 ของ จังหวัดเพชรบุรี

พยาบาลดีเด่น

ในปี 2551นี้ ทางชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี โดยคุณบุปผา ยุ้นแฉล้ม ประธานชมรมและคณะกรรมการ ได้จัดงานพยาบาลแห่งชาติขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นปูชยบุคคลของวิชาชีพพยาบาล และการผดุงครรภ์ ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม ของทุกปี การจัดกิจกรรมในวันพยาบาลแห่งชาตินั้น ชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี ได้จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรแด่ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพยาบาลดีเด่น เพื่อสร้างเสริมขวัญและกำลังใจแด่ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพยาบาลดีเด่นทั้งหมดจำนวน 5 ท่าน โดยมีนายชาย พานิชพรพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ดังนี้

 

   1.พยาบาลดีเด่น ประเภทผู้บริหารการพยาบาลในสถานบริการระดับปฐมภูมิ

ได้แก่ นางสาวชวนพิศ  จิตต์เย็น พยาบาลวิชาชีพ 7 หัวหน้าพยาบาลหนองหญ้าปล้อง

   ผลงานเด่น คือการพัฒนาระบบบริการพยาบาลของโรงพยาบาล และในชุนชน เป็นผลให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลหนองหญ้าปล้องได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ

 

  2. .พยาบาลดีเด่น ประเภทผู้บริหารการพยาบาลในสถานบริการระดับทุติยภูมิ  

ได้แก่ นางนฤมล  ศรีสม พยาบาลวิชาชีพ 7 หัวหน้าหน่วยไตเทียม โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี

  ผลงานเด่น เป็นผู้ริเริ่มและพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยที่มีภาวะไตวาย ของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีหน่วยบริการล้างไตวาย ทั้งเฉียบพลัน และเรื้อรัง ได้รับการรักษาที่เหมาะสมกับพยาธิสภาพของโรคส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น สามารถปฏิบัติงานเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัวได้เช่นเดิม

 

  3.พยาบาลดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติงานบริการพยาบาล และการผดุงครรภ์ในระดับปฐมภูมิ

ได้แก่ นางเสาวลักษณ์  หนูนารถ เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 7 สถานีอนามัยเขากลิ้ง อำเภอแก่งกระจาน

ผลงานดีเด่น เป็นผู้ทุ่มเทกำลังใจและกำลังกายพัฒนาระบบบริการ รักษาพยาบาลของสถานีอนามัยเขากลิ้ง ให้เป็นสถานบริการใกล้บ้าน ใกล้ใจ ประชาชนสามารถเข้าบริการได้ 24 ชั่วโมง รวมทั้งร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข นำวัสดุเหลือใช้คือเชือกกล้วยมาประดิษฐ์ เป็นอุปกรณ์สำหรับการฟื้นฟูสภาพและพยุงแขนขาของผู้ป่วย อัมพฤกษ์ อัมพาต

 

 

 

 4.พยาบาลดีเด่น ประเภทผู้ปฏิบัติงานบริการพยาบาล และการผดุงครรภ์ในระดับทุติยภูมิ

ได้แก่ นางบุญช่วย  สุขสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพ 7 งานผู้ป่วยในหลังคลอด นรีเวชกรรม โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ผลงานดีเด่น พัฒนาโครงการแม่และเด็ก ตามโครงการโรงพยาบาลสายใยรัก ของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายา ทำให้โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการรับรองให้เป็นโรงพยาบาลสายใยรัก ระดับเหรียญทองและขยายบริการสู่โรงพยาบาลในเขตจังหวัดเพชรบุรี เป็นผลให้มารดาหันมาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน มากขึ้น

 

5.พยาบาลดีเด่น ประเภท ผู้วิจัยทางการพยาบาล

ได้แก่ นางสาว อาทิตยา  เพิ่มสุข งานห้องคลอด โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

 

ผลงานดีเด่น ได้ทำวิจัยเรื่องการสนับสนุนการคลอดในหญิงครรภ์แรก โดยการมีส่วนร่วมของญาติ โดยให้ญาติที่เป็นหญิงเข้าไปอยู่กับผู้คลอดครรภ์แรกตั้งแต่เริ่มเจ็บครรภ์และขณะคลอด เป็นผลให้ผู้คลอดมีความอุ่นใจ คลายเครียด ระยะเวลาคลอดสั้นลง และยอมรับวิธีการคลอดแบบปกติมากขึ้น ผลการวิจัยได้รับการพิจารณาให้นำเสนอ ในเวทีการประชุมวิชาการพยาบาลระดับประเทศและที่ประเทศสิงคโปร์

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปฎิรูปสุขภาพความเห็น (1)

คำสำคัญ (Tags)

#พยาบาลดีเด่น

หมายเลขบันทึก

222578

เขียน

13 Nov 2008 @ 09:48
()

แก้ไข

05 Jun 2012 @ 18:47
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก