ประเภทเครื่องดนตรีสากล

1. เครื่องสาย

      เครื่องดนตรีประเภทนี้ ทำให้เกิดเสียงโดยการทำให้สายสั่นสะเทือนสายที่ใช้เป็นสายโลหะหรือสายเอ็น  เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย  แบ่งตามวิธีการเล่นเป็น  2  จำพวก คือ

       1)  เครื่องดีด  ได้แก่  กีตาร์  แบนโจ  ฮาร์ป

                 

                                                        

       2)  เครื่องสี  ได้แก่  ไวโอลิน  วิโอลา

                    

 

2.  เครื่องเป่าลมไม้

                เครื่องดนตรีประเภทนี้แบ่งตามวิธีทำให้เกิดเสียงเป็น 2 ประเภท  คือ

        1)  จำพวกเป่าลมผ่านช่องลม  ได้แก่  เรคอร์เดอร์  ปิคโคโล  ฟลูต
         

        2)  จำพวกเป่าลมผ่านลิ้น  ได้แก่  คลาริเน็ต แซกโซโฟน
                                 

 

3.  เครื่องเป่าโลหะ  

             เครื่องดนตรีประเภทนี้ ทำให้เกิดเสียงโดยการเป่าลมให้ผ่านริมฝีปากไปปะทะกับช่องที่เป่า ได้แก่  ทรัมเป็ต  ทรอมโบน  เป็นต้น

                

 4.   เครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด   
เครื่องดนตรีประเภทนี้เล่นโดยใช้นิ้วกดลงบนลิ้มนิ้วของเครื่องดนตรี ได้แก่  เปียโน  เมโลเดียน  คีย์บอร์ดไฟฟ้า  อิเล็กโทน

                            

5.  เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี  แบ่งเป็น  2  กลุ่ม คือ

1)    เครื่องตีที่ทำทำนอง ได้แก่  ไซโลไฟน   เบลไลรา  ระฆังราว

 

    

2)   เครื่องตีที่ทำจังหวะ ได้แก่  ทิมปานี  กลองใหญ่  กลองแตร็ก  ทอมบา  

      กลองชุด  ฉาบ  กรับ  ลูกแซก