เมื่อประมาณปลายเดือนตุลาคม ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมภาษาไทยที่สมาคมครูภาษาไทยจัดขึ้น

เลยนำเอาความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาฝาก............

"เรื่องการอ่านสะกดคำ กับการอ่านแจกลูกต่างกันอย่างไร"

       ซึ่งปัจจุบันนี้คงมีครูอีกหลายท่านยังคงสับสนอยู่ โดยส่วนตัวเองก็สับสนอยู่ด้วยและคาใจมานาน  แต่เมื่อเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ทำให้คลายข้อสงสัย และมีความชัดเจนทันที

      จากคำบรรยายของ ท่าน รศ.ประดับ จันทร์สุขศรี สรุปได้  ดังนี้

      การอ่านสะกดคำ จะมีลักษณะการอ่าน  ดังนี้

สอง  อ่านสะกดคำว่า  สอ-ออ-งอ-สอง

บ้าน  อ่านสะกดคำว่า  บอ-อา-นอ-บาน-บาน-โท-บ้าน 

ฯลฯ

ส่วน  การอ่านแจกลูก   มีลักษณะการอ่าน  ดังนี้

       เป็นการอ่านที่คนสมัยก่อนเคยเรียนกันในแบบเรียนเร็ว ซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ค่อยได้นำมาใช้กับนักเรียน

ตัวอย่าง

     ใช้สระ เป็นตัวตั้ง แล้วเปลี่ยนพยัญชนะตามอักษร 3 หมู่  เช่น

สระอะ    จ  ด  ต  ป  อ  (อ่านเป็นคำ)

สระอา   ก  จ  ด  ต  ป  อ

ฯลฯ

     หรือใช้พยัญชนะเป็นตัวตั้ง  แล้วเปลี่ยนสระ  เช่น

ก   กะ  กิ  กี  กึ  กือ  กุ  กู

จ   จะ  จิ  จี  จึ  จือ  จุ  จู

ฯลฯ

     หรือใช้ตัวสะกดและสระเป็นตัวตั้ง แล้วเปลี่ยนพยัญชนะต้น เช่น

าน   จาน   ดาน   ตาน   ปาน   อาน

กั   จั   ดั   ตั   ปั   อั

ฯลฯ

      เดี๋ยวนี้ มีการนำหนังสือแบบเรียนเร็วมาจัดทำเป็นรูปเล่มใหม่ สีสดใสน่าอ่าน