เทคนิคการปลูกหอมแบ่งให้ได้ผลผลิตสูง

            พืชผักที่มีอายุสั้นอีกชนิดหนึ่งที่สามารถปลูกได้ตลอดปีและราคาขึ้นลงไม่มาก  สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลูกได้ทุกสภาพดิน หมู่ที่ 4 บ้านไร่พัฒนา  ตำบลบ้านมะเกลือ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ ได้มีเกษตรกรปลุกหอมแบ่งกันจำนวนมาก และได้ค้นพบเทคนิคใหม่ๆ ที่สามารถเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นได้ โดยพิจารณาจากเรื่องเล่านี้ประกอบการปลูก

พันธุ์ที่แนะนำให้ปลูก    ส่วนมากเป็นพันธุ์ที่นำเข้าจากประเทศไต้หวัน

วิธีการปลูก หลังจากเตรียมแปลงแล้วให้รดน้ำแปลงให้ชุ่ม จากนั้นนำหัวพันธุ์หอมแบ่งมากปลูกให้กลีบหอมแบ่งลึกลงไปในดินครึ่งหัว  ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 15 เซนติเมตร และระหว่างแถว 15 เซนติเมตร ต่อจากนั้นนำฟางข้าวมาคลุมแปลงเพื่อรักษาความชื้นในดินและควบคุมวัชพืชในแปลง หลังปลูกแล้วควรรดน้ำให้ชุ่ม

การบำรุงรักษา              ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 1-2 ตันต่อไร่ รองพื้นก่อนปลูก ส่วนปุ๋ยเคมีใช้สูตร 20-10-10 หรือ 46-0-0 อัตรา 20 - 25 กิโลกรัม/ ไร่ แบ่งใส่ 2 ครั้ง ก่อนปลูกและหลังปลูก 20 วัน อายุการเก็บเกี่ยว 40 - 45 วัน

โรคและแมลงศัตรูที่สำคัญ

            โรคใบจุดสีม่วง   เกิดจากเชื้อราทำให้ใบจุดสีขาว ขยายวงกว้างเป็นแผลรูปไข่สีเนื้อ หรือสีน้ำตาลอ่อน เนื้อเยื่อรอบๆแผลมีสีเหลือง ทำให้ใบหักพับและแห้งตาย การป้องกันกำจัด ใช้สารแมนโคเซ็บ หรือ สารคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์

            โรครากเน่า เกิดจากเชื้อรา อาการใบแก่เริ่มแห้ง รากและโคนต้นเปื่อยเป็นสีน้ำตาล การป้องกันกำจัด ทำการปรับสภาพดินใส่ปูนขาว อัตรา 100-200 กิโลกรัม/ไร่ หรือใช้สารพีซีเอ็นบี

            หนอนกระทู้หอม ตัวหนอนกัดกินใบและเจาะเข้าไปกัดกินภายในหลอดหอมระบาดมากในฤดูแล้ง การป้องกันกำจัด ใช้สารเมทโธมิล (แลนเนท) หรือใช้เชื้อไวรัส

            เพลี้ยไฟหอม จะดูดกินน้ำเลี้ยงที่ใบ ทำให้เป็นจุดสีขาวและเหี่ยวแห้ง เพลี้ยไฟระบาดมาก ช่วงอากาศร้อน การป้องกันกำจัด ใช้สารคาร์โบซัลเฟน (พอสซ์)                                                     

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายเมธา  จุลกลพ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำ ต.บ้านมะเกลือ และ ต.บางพระหลวง อ.เมืองนครสวรรค์ โทร.056-882260 หรือ 056-882259