อิน
นางสาว จรีภรณ์ ทิศอาจ

eng


Somtam

 Recipe

 

Papaya Salad  (Som-tam)

1.Pour the dried shrimp,chilli garlic with a pestle in a mortar.

 

2.Add the grate green papaya

palm sugar,fishsauce,cherry tomatoes,lime juice,string beans and pound them lightly.

  

3.Mix everything together and

taste it.

  

4.Pour the mixture onto a plate, sprinkle it with peanuts  and serve.

 

ชื่อโครงงาน         โครงงานการทำส้มตำ

Papaya  Salad (Som- tam)

ที่มาและความเป็นมาของโครงงาน

                                เนื่องจากในชีวิตประจำวันของเราต้องการรับประทานอาหาร และรับประทานเป็นอาหารว่าง  เพื่อให้เกิดการรวดเร็วในการทำส้มตำ และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในการอธิบายขั้นตอนวิธีการทำ  จึงได้จัดทำ โครงงานนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์

                1.เพื่อฝึกการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนอธิบายขั้นตอนการทำส้มตำ

                2.เพื่อพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ

                3.เพื่อจัดทำ  Menu ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

สมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้า

                ขั้นตอนการเขียนอธิบายการทำส้มตำ  สามารถนำมาพัฒนาการทำ Menu อาหารได้และพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษเรื่องการเขียนได้ด้วย

บทเอกสาร

                ศึกษาการใช้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนประโยค  อธิบายความ Grammar เรื่อง Present simple Tense ผสมผสานกับการใช้วิชา Computer ภาษาไทย และศิลปศึกษาในการจัดทำแผ่นพับโครงงาน

อุปกรณ์

                1.Computer  Printer

                2.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จุฬา CAI. Author wear CAI.

วิธีดำเนินการศึกษา

                ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขั้นตอนการทำส้มตำ

                - สอบถามการทำส้มตำจากผู้รู้

                - อธิบายขั้นตอนการทำส้มตำ

                - วาดรูปประกอบการทำส้มตำ

                - จัดทำรูปแบบการทำแผ่นผับ

               

 

ขั้นตอนที่2  จัดทำแผ่นผับการทำส้มตำ จาก Computer เพื่อรวบรวมเป็นเอกสารการค้นคว้า อ้างอิงในชั้นเรียน  และในห้องสมุด

                สอบถามความคิดเห็นและบันทึกความคิดเห็นของเพื่อนๆ

ผลการศึกษาค้นคว้า

                1.ได้แผ่นพับการทำส้มตำจำนวน 5 แผ่น

                2.การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอธิบายขั้นตอนการทำส้มตำได้

                3.ผลการสอบถามความคิดเห็นจากเพื่อนๆชั้น ม.3 มีความคิดเห็นว่า แผ่นพับการทำส้มตำนี้น่าสนใจ และเข้าใจง่าย เพราะมีภาพประกอบ คำอธิบายสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษได้ 

 

 

เสนอ

อาจารย์จรีภรณ์      ทิศอาจ

จัดทำโดย

นายวสันต์   จันทร์ทับทอง  เลขที่  3

คำสำคัญ (Tags): #somtom
หมายเลขบันทึก: 219297เขียนเมื่อ 28 ตุลาคม 2008 14:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:48 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (10)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการฝึกปฏิบัติ

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ฝึกความรับผิดชอบในหน้าที่ ตรงต่อเวลา

ภูมิใจในผลงาน

  • สวัสดีครับ สบายดีนะครับ รักษาสุขภาพด้วยนะครับ

ขอบคุณนะคะ

มีความสุขนะคะ

Hi suchet_chookong

I’m glad to meet you.

Yes, you take my idea for your teaching.

We take our children for kind of them.

Thank you very much.

        ้happy songkran's day.

Mix everything together and

taste it.

ตำมั่ว ๆ แต่อร่อย..

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี