อนุทินล่าสุด


อิน
เขียนเมื่อ

งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1

การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3

1. เด็กชายเมธาวรรณ อรรถจินต์ การเข้าร่วมกิจกรรม

การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง

1. เด็กชายณัฐพงษ์ สมคำ
2. เด็กชายฐิติวัฒน์ แก้วศรีความเห็น (1)

ยินดีกับเด็กและคุณครูที่ตั้งใจสอนสั่งอบรม..

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
อิน
เขียนเมื่อ

วันที่ 14 กันยายน 2555

โรงเรียนบ้านนาลับแลงได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปะ หัตถกรรม ประจำปี 2555 โรงเรียนในเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเหล็กน้ำพี้ ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันวิชาภาษาอังกฤษกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้น ป.1-3 และกิจกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับชั้น ป.1-3

วันที่ 20-21 กันยายน 2555

โรงเรียนบ้านนาลับแลง ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนในกลุ่มอบรมการประกอบหุ่นยนต์เพื่อฝึกการประกอบหุ่นยนต์ และเรียนรู้พื้นฐาน การเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ จะเป็นภาคปฎิบัติ การต่อวงจรไฟฟ้าควบคุมการทำงานของมอเตอร์ซึ่งจะเป็น พื้นฐาน ของการควบคุมมอเตอร์ในการบังคับหุ่นยนต์ ต่อไปความเห็น (4)

ยินดีด้วยกับผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขัน และได้ไปต่อ

ขอบคุณ คุณ Blank ที่มอบดอกไม้ให้กำลังใจค่ะ

ขอบคุณคุณพี่ Ico24 ที่มอบดอกไม้ให้กำลังใจค่ะ

สวัสดีปีใหม่ 2556 ..happy new year 2013..

"อิ่มสุข ทุกข์หมด"
การทำตนให้มีความสุขทั้งกาย

และใจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ วัน

ย่อมทำให้ความทุกข์ลดน้อยถอยลงด้วยเช่นเดียวกัน

และเมื่อถึงวันหนึ่งก็อาจจะไม่มีความทุกข์

หลงเหลืออยู่ในกายและใจตนเลย

"When happiness comes,

 misery goes away" -
If one increases the feeling of happiness

 in one’s mind and body every day,

one’s misery will be reduced.

Then one day not the slightest

traces of misery will remain in

one’s body and mind.

Vikrom Kromadit

อิน
เขียนเมื่อ

9-11- nine-one-one

เช้าวันที่คิดว่า..ของจริง..หรือภาพยนตร์..เห็นเครื่องบินชนตึกทะลุอีกฝั่งตรงข่ามของตึก..ตะลึงอยู่สักอึดใจ จึงปะติดปะต่อข่าวจากทีวีหลาย ๆ ช่อง..โอ..น้ำมือมนุษย์..ตื่นเต้น..ปนเศร้าสลด.. ..........ความเห็น (1)

ขอบคุณ คุณBlank  Blank  Blank ที่มอบดอกไม้ให้กำลังใจค่ะ

อิน
เขียนเมื่อ

โรงเรียนบ้านนาลับแลง จัดกิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 ดังนี้

 

     -     กิจกรรม พัฒนาทักษะวิชาการ และศิลปหัตถกรรม

     -     กิจกรรม การพัฒนากีฬาเปตอง

     -     กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

               (เรียนรู้หลักธรรมคำสอนด้านศาสนา ร่วมกับวัดนาลับแลง)

     -     กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

     -     กิจกรรมภาษาคอมภาษาคน ภาษาสากลภาษาอังกฤษ

     -     กิจกรรมปลูกจิตสำนึกลดโลกร้อน ด้วยการปลูกต้นไม้ (กิจกรรมปลูกเถอะนะ)

 ความเห็น (4)

 

last vacation term 1/2554..

enjoy  start term 2/2554

สวัสดีค่ะ Ico48 แวะมาเยี่ยมมาทักทายและให้กำลังใจกัน...สบายดีนะคะ 

สวัสดีค่ะ

สบายดีค่ะ

e-mail ใหม่ค่ะ [email protected]

e-mail เดิม ใช้ไม่ได้ค่ะ

ขอบคุณนะคะ

 

 

 

อิน
เขียนเมื่อ

โรงเรียนบ้านนาลับแลง จัดกิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 ดังนี้

 

-     กิจกรรม อย. น้อย

     -     กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ( ปลูกผักปลอดสารพิษ )

     -     กิจกรรมกีฬายูโดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

     -     กิจกรรม การใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

                (การเรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างความงดงาม)         

     -     กิจกรรม การเยี่ยมบ้าน

     -     กิจกรรมการสนับสนุนส่งเสริมทุนการศึกษา

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อิน
เขียนเมื่อ

โรงเรียนบ้านนาลับแลง จัดกิจกรรมภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 ดังนี้

-          กิจกรรมเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 1/ 2554

-          กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

-          กิจกรรมวันไหว้ครู

-          กิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่

-          กิจกรรมวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

-          กิจกรรมวันถวายเทียนจำนำพรรษา

-          กิจกรรมวันรณรงค์การกำจัดลูกน้ำยุงลาย

 

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อิน
เขียนเมื่อ

โรงเรียนบ้านนาลับแลงปลูกจิตสำนึกลดโลกร้อน

ด้วยการปลูกต้นไม้ (กิจกรรมปลูกเถอะนะ) ตลอดปี 2554

คําขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก 2554 

ป่าไม้มีคุณ เกื้อหนุนสรรพชีวิต คิดถนอมรักษา

 ( Forests:Nature at your Service )

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อิน
เขียนเมื่อ

โรงเรียนบ้านนาลับแลง

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2554

ร่วมปลูกต้นไม้ และบวชเณร บวชชี ที่วัดนาลับแลง

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อิน
เขียนเมื่อ

ถวายเทียนจำนำพรรษา

15 กค 54

ที่วัดนาลับแลง

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อิน
เขียนเมื่อ

พฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน มิถุนายน 2554

วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2554

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อิน
เขียนเมื่อ

15 พฤษภาคม 2554 โรงเรียนบ้านนาลับแลง

เตรียมเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2554

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อิน
เขียนเมื่อ

วันที่ 18 มีนาคม 2554 

โรงเรียนบ้านนาลับแลง ปิดเรียน ประจำปีการศึกษา 2553 เพื่อต้อนรับ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ อุตรดิตถ์เกมส์ ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อิน
เขียนเมื่อ

วันที่ 14-16 มีนาคม 2554

โรงเรียนบ้านนาลับแลง ดำเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2553

 ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อิน
เขียนเมื่อ

วันที่ 4 มีนาคม 2554

โรงเรียนบ้านนาลับแลง ได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ที่จังหวัดพิจิตร เที่ยวบึงสีไฟ ดูปลา น้ำจืด ดูจระเข้ และจังหวัดพิษณุโลก ดูพิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวีความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อิน
เขียนเมื่อ

วันที่ 2 มีนาคม 2554

โรงเรียนบ้านนาลับแลง ได้ให้บริการชุมชน ทหารจากค่ายทหาร ใช้อาคารเอนกประสงค์ และสนามกีฬาฟุตบอลโรงเรียน สรุปผลการฝึกของทหาร

และในวันเดียวกันนี้ พ.อ.ไตรพล ปานสีทอง กองการฝึก กรมยุทธศึกษาทหารบก ได้บริจาคสนับสนุนอาหารกลางวัน เป็นเงินจำนวน 500 บาท(ห้าร้อยบาทถ้วน) ขอขอบพระคุณท่านมา ณ ที่ นี้ เป็นอย่างสูงความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อิน
เขียนเมื่อ

วันที่ 18 กุมภาพันธุ์ 2554

โรงเรียนบ้านนาลับแลง ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ด้วยการปลูกต้นไม้ สมุนไพรพื้นบ้าน กิจกรรมวาดภาพวันมาฆบูชา และกิจกรรมเวียนเทียนที่วัดนาลับแลงความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อิน
เขียนเมื่อ

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2554

โรงเรียนบ้านนาลับแลง ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน

จัดทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระเพลวันขึ้นปีใหม่ 255 เป็นประเพณีทุกปีสืบต่อกันมา

 และจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554  คำขวัญวันเด็กปีนี้คือ 

"รอบคอบ รู้คิด มี จิตสาธารณะ"...ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อิน
เขียนเมื่อ

เมื่อวันที่ 26-28 ธันวาคม 2553

เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเหล็กน้ำพี้ ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2553

ที่โรงเรียนบ้านนาลับแลง มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จำนวน 7 โรงเรียน ดังนี้

1.โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214

2.โรงเรียนบ้านวังปรากฏ(ประชานุกูล)

3.โรงเรียนบ้านนาป่าคาย

4.โรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้

5.โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก

6.โรงเรียนบ้านหนองหิน

7.โโรงเรียนบ้านนาลับแลง

กิจกรรมครั้งนี้เพื่อฝึกการอยู่ร่วมกัน ต้องมีความรัก ความสามัคคี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีเมตตาต่อกัน

รู้จักการปรับตัว มีการทำงานเป็นทีมที่เกิดประสิทธิภาพ

เป็นฝึกการสร้างจิตสำนึก มีจิตอาสา บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวม รักษาทรัพยากรธรรมชาติความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อิน
เขียนเมื่อ

วันที่ 7-9 ธันวาคม 2553

โรงเรียนบ้านนาลับแลง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเหล็กน้ำพี้ ประจำปี2553 "นาลับแลงเกมส์"ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อิน
เขียนเมื่อ

1 พฤศจิกายน 2553 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อิน
เขียนเมื่อ

31 ตุลาคม2553 เตรียมเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อิน
เขียนเมื่อ

วันที่ 30 กันยายน 2553 เลี้ยงส่งครูแดง เทียนธนู เกษียณอายุราชการความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อิน
เขียนเมื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2553 ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการคนใหม่ ศุภชัย สิงห์โตความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อิน
เขียนเมื่อ

วันที่ 11 กันยายน 2553

โรงเรียนบ้านนาลับแลงร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน ปลูกต้นไม้ในกระถางตลอดแนวรั้วหน้าโรงเรียนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อิน
เขียนเมื่อ

วันที่ 12 สิงหาคม 2553

โรงเรียนบ้านนาลับแลงร่วมกับอำเภอทองแสนขัน ร่วมจัดกิจกรรม วันแม่ เพื่อสืบสานวิถีไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนบ้านนาลับแลงได้รับทุนสนับสนุนสงเคราะห์ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 1000 บาท คือ          ดช. อภินันท์ ยะตะนะความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท