GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ทฤษฎีและจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียน

ทฤษฎีการทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจำเป็นจะต้องคำนึงถึงทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการเรียนรู้เพื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้แก่ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม  ทฤษฎีปัญญานิยม  ทฤษฎีโครงสร้างความรู้  ทฤษฎีความยืดหยุ่ยทางปัญญา

          1.ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเป็นทฤษฎีซึ่งเชื่อว่าเป็นเสมือนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้ของมนุษย์เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมภายนอก

          2.ทฤษฎีปัญญานิยมทำให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนในลักษณะสาขาเมื่อนำแนวคิดนี้ไปเปรียบเทียบกับแนวคิดการออกแบบของพฤติกรรมนิยมแล้วจะทำให้ผู้เรียนมีอิสระมากขึ้นสำหรับการควบคุมการเรียนของตนเอง

          3.ทฤษฎีความยืดหยุ่นทางปัญญามีแนวคิดว่าคงามรู้แต่ละองค์มีโครงสร้างที่แน่นอนและสลับซับซ้อนแตกต่างกันไป

          4.ทฤษฎีโครงสร้างความรู้เชื่อว่าโครงสร้างภายในของมนุษย์จะมีลักษณะเป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงกันอยู่ในการที่มนุษย์จะเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ นั้นมนุษย์จะนำความรู้ใหม่ที่เพิ่งได้รับนั้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่มี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 21813
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)