ทฤษฎีและจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียน

ทฤษฎีการทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจำเป็นจะต้องคำนึงถึงทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการเรียนรู้เพื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้แก่ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม  ทฤษฎีปัญญานิยม  ทฤษฎีโครงสร้างความรู้  ทฤษฎีความยืดหยุ่ยทางปัญญา

          1.ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเป็นทฤษฎีซึ่งเชื่อว่าเป็นเสมือนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และการเรียนรู้ของมนุษย์เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมภายนอก

          2.ทฤษฎีปัญญานิยมทำให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนในลักษณะสาขาเมื่อนำแนวคิดนี้ไปเปรียบเทียบกับแนวคิดการออกแบบของพฤติกรรมนิยมแล้วจะทำให้ผู้เรียนมีอิสระมากขึ้นสำหรับการควบคุมการเรียนของตนเอง

          3.ทฤษฎีความยืดหยุ่นทางปัญญามีแนวคิดว่าคงามรู้แต่ละองค์มีโครงสร้างที่แน่นอนและสลับซับซ้อนแตกต่างกันไป

          4.ทฤษฎีโครงสร้างความรู้เชื่อว่าโครงสร้างภายในของมนุษย์จะมีลักษณะเป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงกันอยู่ในการที่มนุษย์จะเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ นั้นมนุษย์จะนำความรู้ใหม่ที่เพิ่งได้รับนั้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่มี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุพัตรา กลิ่นขจร :G3

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 21813, เขียน: 30 Mar 2006 @ 20:32 (), แก้ไข: 29 May 2012 @ 19:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)