จรรยาบรรณของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา : แนวคิดและ Role Model

            (29 มี.ค. 49) ไปเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเรื่อง “จรรยาบรรณของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา : แนวคิดและ Role Model” จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โดย กองบริการการศึกษา ซึ่งมี คุณนีรนุช ภาชนะทิพย์ เป็นผู้อำนวยการ)
            ศ.ดร.ศุภมาส พนิชศักดิ์พัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้บรรยายนำก่อนในหัวข้อ “จรรยาบรรณของอาจารย์ : อาจารย์พึงประสงค์...สู่อาจารย์ในอุดมคติ”
            จากนั้นผมจึงบรรยายในหัวข้อ “จรรยาบรรณของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา : แนวคิดและ Role Model” โดยใช้ PowerPoint ชุด “การประยุกต์ใช้ธรรมะในการบริหารงาน” กับ PowerPoint ข้างล่างนี้ประกอบการบรรยาย


       

            หลังจากการบรรยาย ได้จัดให้อาจารย์ที่มาร่วมโครงการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย โดยมีโจทย์สำหรับการประชุมกลุ่ม ดังนี้
                                         โจทย์สำหรับการประชุมกลุ่ม
         1.   ใช้เวลานั่งคิดตามลำพังสักระยะหนึ่ง ค้นหา “การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และหรือ Role Model ที่ข้าพเจ้าประทับใจ”
ถ้าคิดไม่ออก อาจค้นหา “การขาดจรรยาบรรณที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้” หรือจะคิดทั้ง 2 ประเด็นก็ได้
จากนั้น ผลัดกัน “เล่าเรื่อง” ตามหัวข้อข้างต้นอย่างกระชับ เน้นสาระที่สำคัญที่สุด โดยใช้เวลาคนละไม่เกิน 2 นาที (ตามตำราเขาอ้างจากการปฏิบัติจริงว่า การเล่าเรื่องที่ดีน่าประทับใจนั้น ใช้เวลาเพียง 1 นาที ก็พอ)
         2.   ระดมความคิดในกลุ่มว่า “จรรยาบรรณที่พึงปารถนา” ควรเป็นอย่างไร
         3.   ระดมความคิดในกลุ่มต่อไปว่า “วิธีการสู่การมีจรรยาบรรณที่พึงปรารถนา” ควรประกอบด้วยอะไรบ้าง
         4.   เตรียมการนำเสนอผลการประชุมกลุ่มต่อที่ประชุมใหญ่ โดยใช้เวลากลุ่มละ ไม่เกิน 4 นาที

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
30 มี.ค. 49

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 21809, เขียน: 30 Mar 2006 @ 20:18 (), แก้ไข: 10 Jun 2012 @ 14:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)