เมื่อวานนั่งทานข้าวกลางวันกับท่านพัฒนากรอำเภอและคุณหมอโรงพยาบาลชุมชน ท่านหนึ่ง ประเด็นหนึ่งที่คุยกัน เป็นเรื่อง "การรวมกลุ่มจัดการองค์ความรู้  อ. ปางมะผ้า"  สืบเนื่องจาก การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับรายได้ครัวเรือน ยากจน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อ.ปางมะผ้าที่ผ่านมา งานนี้ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมทำงานเป็นทีมวิทยากร ได้พบเจอวิทยากรจากหลากหลายหน่วยงาน ที่มาร่วมกันทำงานในครั้งนี้ ทุกวันหลังจากที่ได้ทำกระบวนการกับชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายมาแล้ว ได้มีการทำกระบวนการ วิเคราะห์ผลหลังการปฏิบัติการ AAR.  (after action review) ของวิทยากร เพื่อสรุปผลการทำงานใน หนึ่งวันด้วยกันทุกวัน  บรรยากาศการ สนทนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายในเวที วิเคราะห์ผลหลังการปฏิบัติการ สนุก สนานและทุกคนได้แสดงศักยภาพ และพร้อมที่จะรับฟังซึ่งกันและกัน  บรรยากาศแบบนี้เป็นทางก้าวไปสู่ "สุนทรียสนทนา"  ให้ทุกคนที่เข้าร่วมอิ่มเอม และมีกำลังใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ยอมรับซึ่งกันและกันมากขึ้น

    จนกระทั่งถึงวันสุดท้าย ท่านนายอำเภอและพัฒนากร ได้กล่าวถึง การรวมกลุ่มคนที่มีใจ ในการร่วมกันพัฒนาอำเภอ โดยให้แนวคิดว่า อยากจะให้มีเวทีเล็กๆ ที่จัดขึ้น ทุกเดือน เพื่อเป็นเวทีที่คนทำงานเพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นใคร และหน่วยงานใด มาร่วมกันพูดคุย ประเด็นที่สนใจร่วมกัน เป็นเวทีเล็กๆง่ายๆเป็นธรรมชาติ หรือ อาจทานข้าวร่วมกัน

    แนวคิดที่คุยกันวันนั้น เรามานั่งปรึกษากันอีกครั้งในวันนี้ อยากให้เกิดกลุ่มคนทำงานแบบนี้มานานแล้ว หากว่า การรวมกลุ่มแบบนี้มันสามารถเคลื่อนได้ ก็หมายความว่า การจัดการความรู้อำเภอปางมะผ้า เริ่มเด่นชัดขึ้นทุกที

    เรื่องของ กระบวนการเป็นเรื่องที่พวกเรา ต้องมาช่วยกันคิดต่อ ท่านผู้รู้ทั้งหลาย กรุณาให้ข้อ ชี้แนะ เสนอแนวทางในการเริ่มต้นด้วย ซึ่งถือว่า ประเด็นที่ได้ จะนำมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่อำเภอปางมะผ้าต่อไป

    ช่วยร่วมกันแลกเปลี่ยน เรียนรู้นะครับ