วันนี้ส่งภาพการ์ตูนแล้วแต่อัพโหลดภาพขึ้นไปไม่ได้  จะพยายามส่งใหม่ค่ะ

และได้รับความรู้ในการสร้างภาพการ์ตูนมาก  จะพยายามฝึกใหม่ค่ะ