วันนี้ได้เรียนการสร้างภาพการ์ตูนแล้วแต่ไม่สามารถส่งภาพมาให้อาจารย์ดูได้ค่ะ เพราะอัพโหลดภาพขึ้นไม่ได้  จะพยายามใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ