คนจีนทำไมถึงรวยได้? แล้วคนไทย(แท้ส่วนใหญ่)ทำไมถึงยากจน?”

เป็นหนึ่งในตัวอย่างหนังสือเรียนนอกกะลา

 ที่บูรณาการได้หลากหลายสาระของโคกเพชร

โดยเฉพาะสาระทักษะชีวิต ที่เป็นสาระสำคัญของหลักสูตรท้องถิ่น

ซึ่งผู้เรียนจะเห็นภาพเส้นทางความร่ำรวยมีอยู่มีกินอย่างล้นเหลือของคนจีนอย่างชัดเจน

ทั้งๆที่ตอนอยู่เมืองจีนนั้นส่วนใหญ่ยากจนค่นแค้นกว่าคนไทยเป็นอย่างมาก

และในขณะเดียวกัน

ผู้เรียนก็จะเห็นถึงแก่นแท้และมูลเหตุสำคัญๆที่ทำให้คนไทย(แท้)ยากจน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

อันจะนำไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเอง

ทั้งทางด้านความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ และคุณลักษณ์อื่นๆ

เพื่อการมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม

(......ก่อนที่จะสาย........ ไร่นาไม่เหลือให้ทำ......)

(สนใจใคร่อ่านตัวอย่างหนังสือเรียน"นอกกะลา"ดังกล่าว  ขอเชิญคลิกที่ หนังสือเรียนนอกกะลา ครับ)

*******************