ท่านผู้อ่านคงจำได้ว่า พันคำได้นำเสนอเรื่อง "น้ำดื่ม น้ำใช้ และการตรวจคุณภาพ" ไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 51 (พฤ. 8 พ.ค. 51) ในครั้งนั้น น้ำที่กรองได้ครั้งแรกสุดประมาณ 24 ลิตรไม่ได้นำมาใช้หรือดื่ม แต่ได้แบ่งบรรจุขวดละประมาณ 6 ลิตร 4 ขวด ตั้งทิ้งไว้นิ่งๆ เพื่อสังเกตว่าจะมีตะกอนเบาตกที่ก้นขวดหรือไม่ (บริษัทผลิตน้ำดื่ม บางเจ้าเคยเปรยให้ได้ยินว่า น้ำบรรจุขวดที่ทิ้งไว้นานอาจมีตะกอน!) นอกจากนี้เพื่อสังเกตลักษณะทางกายภาพใดๆที่อาจพบได้ ตั้งทิ้งไว้ตั้งแต่ 11 พฤษภาคม 2551 ถึงวันนี้ 7 ตุลาคม 2551 เป็นเวลาเกือบ 6 เดือน นอกจากนี้ยังได้นำน้ำจากก๊อกบรรจุขวด และตั้งทิ้งไว้ (แต่อาจจะเริ่มทีหลัง 1-2 เดือน) น้ำทั้งสองชุดตั้งนิ่งให้แสงแดดสามารถส่องถึง

ผลได้ดังนี้ ภาพ ก. น้ำที่ไม่กรอง มีสิ่งมีชีวิตเจริญขึ้นที่ก้นขวด จากที่ไม่เห็นด้วยตาเปล่าในครั้งแรกตอนนี้มันมีขนาดใหญ่มาก (1., 2. ขยาย) ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น อัลจี (หรือพวกสาหร่าย) จึงได้เขย่า ทั้งชิ้นก็หลุดและลอยอยู่บนผิวน้ำ (3., 4. ขยาย) เพื่อให้เห็นชัดเจนเลยเทลงบนภาชนะที่ไม่ใช้แล้ว (5.)

ตรงกันข้าม น้ำกรอง ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเล็ดลอดมา แสดงในภาพ ข.

 

(เอาละเสร็จสิ้นการทดลอง [in-home research!] ได้เวลาขนขวดเหล่านี้ไปทิ้งซะที มันเกะกะมานาน)