หน่วยงานของท่านทำประกันคุณภาพรูปแบบใด (ตอนที่ 1)


การประกันต้องควบคู่กับการการพัฒนาคุณภาพเพื่อนำไปสู่เป้าหมายคุณภาพให้เป็นผลสำเร็จ นั่นคือการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ

การประกันเป็นกระบวนการวางแผนและกระบวนการจัดการในหน่วยงานเพื่อรับประกันให้สังคมเชื่อมั่นว่าการทำงานได้คุณภาพมาตรฐานและตรงตามความมุ่งหวังของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) และยุทธปัจจัยคุณภาพ " การประกัน " ต้องควบคู่กับการ "การพัฒนาคุณภาพ" เพื่อนำไปสู่เป้าหมายคุณภาพให้เป็นผลสำเร็จ  นั่นคือการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ  เพื่อค้นหาแบบอย่างที่ดี (Best Practice) มาเผยแพร่ขยายผลและพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพที่ตรงชัด - ตัดสินได้ ก่อนที่เรารับการประเมินเราต้องประเมินตนเองก่อน (Self Assessment)   และต่อไปนี้เป็นการตรวจสอบลักษณะการบริหารจัดการการประกันคุณภาพใน 2 รูปแบบ คือการประกันคุณภาพในรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 1 และขอให้ผู้อ่านลองตรวจสอบการบริหารจัดการประกันคุณภาพในหน่วยงานของท่านว่าได้ทำประกันคุณภาพรูปแบบใด  จากแบบสอบถามต่อไปนี้

แบบตรวจสอบรูปแบบการประกันคุณภาพของหน่วยงาน

รายการ
รูปแบบประกันคุณภาพแบบที่ 1
รูปแบบประกันคุณภาพแบบที่ 2
รูปแบบในหน่วยงานของท่าน

กลไก

 

 

 

กระบวนการ

 

 

 

 

กระบวนการ

 

 

บุคลากร:
ปัจจัยเสริม

 

 

กลไก

หน่วยงานมีวิสัยทัศน์  (Vision)  และกำหนดภารกิจ (Mission)   เป้าหมายที่ชัดเจน มีแผนงานสอดคล้องกับนโยบาย แผนกลยุทธ์      ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นและมีภาวะผู้นำสูง


มีการกระจายนโยบายประกันคุณภาพสู่บุคลากรทุกระดับทั่วถึง  โดยผู้บริหารระดับสูงสนใจอย่างจริงจังในการสื่อสารทุกครั้ง       มีการจัดรูปแบบการสื่อสารการเข้าถึงข้อความที่สื่อสารอย่างชัดเจน มีการตรวจสอบย้อนกลับ


ส่งเสริม สนับสนุน  กำหนดแผนพัฒนาคุณภาพ  พัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนและมีการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง


ทุกคนในหน่วยงานมีจิตสำนึกในด้านประกันคุณภาพ ไม่ทำแบบผักชีโรยหน้า เช่น  เมื่อใกล้จะถูกตรวจ/ประเมินบรรยากาศในหน่วยราบรื่น  ทุกคนมีความเชื่อมั่น   ไว้วางใจกันมุ่งพัฒนาและปรับปรุง


มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  มีการนำการบริหารจัดการมาทบทวนและนำมาใช้อย่างจริงจัง   ไม่ทำแค่ให้ผ่านการประเมินเท่านั้น

หน่วยงานมีวิสัยทัศน์  (Vision)  และกำหนดภารกิจ (Mission)   กำหนดแผนงานที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์   ผู้บริหารไม่มีความมุ่งมั่น และไม่มีภาวะผู้นำ


ผู้บริหารมอบหมายกระจายนโยบายคุณภาพโดยไร้รูปแบบและไร้ทิศทางที่ชัดเจน ทำในเชิงรับ  ไม่ได้ทำในเชิงรุก และมักทำประกันคุณภาพย้อนหลัง ไม่มีการตรวจสอบย้อนกลับ (Feedback) ว่ามีการเข้าใจสิ่งที่สื่อไปหรือไม่


ส่งเสริม สนับสนุน  แผนพัฒนาคุณภาพ พัฒนาบุคลากรเช่นกันแต่ขาดความชัดเจนต่อเนื่องไม่เชื่อมต่อนำมาสู่การปฏิบัติจริงจัง

มีความขัดแย้งกันภายในหน่วยงาน  ไม่ศรัทธาในการทำประกันคุณภาพ  บรรยากาศไม่เป็นมิตร  มีการจับผิดซึ่งกันและ กัน  เพราะไม่มีความไว้วางใจกัน


แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ  จะประชุมเฉพาะฤดูกาลเตรียมทำประกันคุณภาพ เพื่อการประเมินเท่านั้น   ไม่มีการทบทวนการบริหารจัดการ

     1
 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1

2

 

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 


 

หมายเลขบันทึก: 21395เขียนเมื่อ 28 มีนาคม 2006 16:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:38 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี