ในวันนี้ได้มีการติดตั้ง database server ด้วยโปรแกรม Mysql ลงบนลินุกซ์ทะเล 7.0 ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดการติดตั้งได้จาก http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/21/46/

นอกจากนี้นั้นยังได้มีการติดตั้งระบบ CMS ด้วยโปรแกรม Mambo ซึ่งนับว่าเป็นโปรแกรมที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้าง homepage สำเร็จรูป และหลังจากที่ได้ลงโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ก็ได้มีการทดลองลูกเล่นต่างๆที่มีใน Mambo

 อาธิเช่่่น การเปลี่ยนแปลงหน้าตาให้กับ homepage เป็นต้น  ซึ่งสามารถกระทำได้ง่าย และสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งได้ที่ http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/22/46/