เรียนวันนี้เป็นวันที่ต้องใช้สมาธิในการทำมากที่สุด เพราะมือต้องนิ่งในการใช้โปรแกรม Flash สร้างรถ ขึ้นมา 1 คัน  มาดูฝีมือกันค่ะ

                                        

เห็นมั้ยค่ะ สวยมากใช่ปล่าว