17.เกม โดมิโนเคลื่อนที่ สนุก จำศัพท์ได้แม่นยำ รวดเร็ว


สอนภาษาให้สนุกทั้งผู้เรียนและผู้สอน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

หากครูผู้สอนได้จัดเตรียมกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้สนุก    

 ก็เท่ากับการสอนในชั่วโมงนั้นประสบความสำเร็จไปครี่งหนี่งแล้ว

เมื่อเด็กที่มีพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

หรือต่ำกว่าระดับชั้นที่กำลังเรียน จึงเป็นปัญหา ของครูที่ต้องแก้ไข

การจัดทำนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นสิ่งจำเป็น ผู้เขียนมักนำบัตรคำ

บัตรภาพมาเล่นเกมโดมิโนเคลื่อนที่ โดย

1.แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย และจะเลือกเด็กเก่งมายืนเป็นหลัก

แล้วให้เด็กๆเลือกกันเอาเองว่าใครจะอยู่กับใคร แล้วก็ไปยืนต่อแถวจากเพื่อน

ให้มีจำนวนคนเท่าๆกัน

2.ครูแจกบัตรให้กลุ่มละ 1 ชุด 

3.เมื่อทุกคนจะได้บัตรคำ1 ใบและบัตรภาพ 1 ใบแล้ว

จะต้องถือบัตรคำ และบัตรภาพ คู่กัน พร้อมทั้งพูดคำศัพท์ทั้งบัตรคำ และบัตรภาพ

ที่ถืออยู่บนมือ แล้วก็วิ่งไปยืนต่อคำศัพท์และรูปภาพแบบต่อโดมิโน 

แทนการนั่งล้อมวงเล่น

เด็กๆ ชอบการเคลื่อนไหว ไม่ชอบนั่งอยู่กับที่ และรู้สึกเป็นอิสระมากกว่านั่งอยู่กับที่

  ได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนอย่างหลากหลายในขณะที่กำลังเล่นเกม 

มีความเป็นอิสระ ช่วยให้เด็กไม่รู้สึกอึดอัด

สมองจึงเปิดพร้อมที่จะรับและเกิดการเรียนรู้ได้ดีในขณะเล่นเกมการแข่งขัน

ที่มีความตื่นเต้นเกิดขึ้น  เด็กๆจะช่วยกันเรียกเพื่อน ช่วยกันดูบัตรคำบัตรภาพ

ในมือเพื่อนในกลุ่มตัวเอง หากเพื่อนมีอาการอ่านไม่ได้ แปลไม่ถูก  ซึ่งเป็น

บรรยากาศของการอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่น เป็นภาพที่ซึมซับความรัก

ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน

ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นมในขณะเรียนรู้ร่วมกัน

จะเป็นแรงขับให้เด็กมีความพยายามที่จะเรียนรู้และจดจำได้มากขึ้น

 

หมายเลขบันทึก: 212199เขียนเมื่อ 27 กันยายน 2008 14:19 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 กันยายน 2013 22:23 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
  • เกมนี้เล่นบ่อยครับ
  • บางทีเอามาเล่นแบบไพ่
  • แต่ใช้ภาพภาษาอังกฤษแทน
  • เด็กๆๆชอบมากครับ
  • ขอบคุณครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง