JUTHAMASS

จุฑามาศ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แบบทดสอบท้ายหน่วยย่อยที่ 1 บรรยากาศ

คำชี้แจง                  จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 

1.  ข้อใดคือ ความหมายของบรรยากาศ

                ก.  อากาศที่อยู่ใกล้ผิวโลก

                ข.  อากาศที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา

                ค.  อากาศที่อยู่สูงจากผิวโลก

                ง.  อากาศที่อยู่รอบตัวเราและห่อหุ้มโลก

2.  ส่วนประกอบของอากาศในข้อใด มีสถานะต่างจากข้ออื่น

                ก.  อาร์กอน

                ข.  ฝุ่นละออง

                ค.  ไนโตรเจน

                ง.  คาร์บอนไดออกไซด์

3.  ส่วนประกอบของบรรยากาศที่สำคัญที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ บนพื้นโลกคือ อะไร

                ก.  ไอน้ำ

                ข.  แก๊สเฉื่อย

                ค.  ฝุ่นละออง

                ง.  อากาศแห้ง

4.  เพราะเหตุใด อุกกาบาตจากนอกโลกจึงไม่พุ่งเข้าชนโลก

                ก.  ถูกผลักออกโดยสนามแม่เหล็กโลก

                ข.  ถูกแรงเหวี่ยงจากการหมุนของโลก

                ค.  ชนกับวัตถุอื่นก่อนถึงบรรยากาศโลก

                ง.  เสียดสีกับบรรยากาศของโลกเกิดการเผาไหม้จนหมด

5.  ที่กล่าวว่า บรรยากาศทำหน้าที่คล้ายผ้าห่ม   นั้นมีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด

                ก.  บรรยากาศคือผ้าห่ม

                ข.  บรรยากาศช่วยปรับอุณหภูมิ

                ค.  บรรยากาศช่วยป้องกันอุกกาบาต

                ง.  บรรยากาศช่วยป้องกันรังสีจากดวงอาทิตย์

 

6.  ลักษณะสำคัญของบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร์ คืออะไร

                ก.  มีแก๊สโอโซนมากที่สุด

                ข.  มีไอน้ำ เมฆ ฝน ลม พายุ

                ค.  มีอุณหภูมิสูงกว่าชั้นอื่น ๆ

                ง.  สามารถสะท้อนคลื่นวิทยุได้

7.  บรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์ มีลักษณะสำคัญต่างไปจากบรรยากาศชั้นอื่นอย่างไร

                ก.  มีแก๊สโอโซนมากที่สุด

                ข.  มีไอน้ำ เมฆ ฝน ลม พายุ

                ค.  มีอุณหภูมิสูงกว่าชั้นอื่น ๆ

                ง.  สามารถสะท้อนคลื่นวิทยุได้

8.  บรรยากาศชั้นที่มีเมฆและไอน้ำในปริมาณต่ำ แต่มีแก๊สโอโซนในปริมาณมาก คือบรรยากาศชั้นใด

                ก.  มีโซสเฟียร์

                ข.  เอกโซสเฟียร์

                ค.  เทอร์โมสเฟียร์

                ง.  สตราโตสเฟียร์

9.  แก๊สที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต มีอยู่ในบรรยากาศชั้นใด

                ก.  เทอร์โมสเฟียร์

                ข.  สตราโตสเฟียร์

                ค.  เทอร์โมสเฟียร์

                ง.  เอกโซสเฟียร์

10. แก๊สที่ช่วยดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเลต ที่มาจากอาทิตย์ คือแก๊สใด มีอยู่ในบรรยากาศชั้นใด

                ก.  แก๊สโอโซน, เทอร์โมสเฟียร์

                ข.  แก๊สโอโซน, สตราโตสเฟียร์

                ค.  แก๊สออกซิเจน, สตราโตสเฟียร์

                ง.  แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์, เอกโซสเฟียร์

 

   

เฉลย

  1.                             2 . ข                             3.ก                                   4 .ง                             5.ข

 6 . ข                           7.ง                                8 .ง                                  9 .ก                            10.ข

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน

                ข้อคำถามมีทั้งหมด 10 ข้อ

หากนักเรียนทำได้ถูกต้อง 9-10 ข้อ นักเรียนจะได้คะแนนระดับ 4          หมายถึง                 ดีมาก

หากนักเรียนทำได้ถูกต้อง 7-8 ข้อ                    นักเรียนจะได้คะแนนระดับ 3          หมายถึง                 ดี

หากนักเรียนทำได้ถูกต้อง 5-6 ข้อ                    นักเรียนจะได้คะแนนระดับ 2          หมายถึง                 ปานกลาง

หากนักเรียนทำได้ถูกต้อง 4 ข้อลงมา              นักเรียนจะได้คะแนนระดับ 1 หมายถึง   นักเรียนยังไม่เข้าใจ

ให้นักเรียนกลับไปอ่านเนื้อหาซ้ำอีกครั้ง แล้วจึงกลับมาทำข้อสอบใหม่ นักเรียนควรจะเปิดโอกาศให้กับตัวเองแก้ตัวใหม่นะ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง บรรยากาศความเห็น (3)

ลลิตา อัครเดช ลิตา
IP: xxx.49.43.156
เขียนเมื่อ 

ข้อมูลน้อยไปแต่ครูให้การบ้านแค่ 3 ข้อแต่ละข้อคำถามยาว ๆๆๆๆๆทั้งนั้น

แอม
IP: xxx.49.43.156
เขียนเมื่อ 

เหมือนกัน

กิ่งกาญจน์
IP: xxx.26.255.184
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับคำถามเเละคำตอบนะคะ................................