JUTHAMASS

จุฑามาศ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ เรื่องบรรยากาศ

ให้นักเรียนเติมคำในช่องว่าให้ถูกต้อง

 

                บรรยากาศชั้น .................................................... เป็นบรรยากาศชั้นที่สำคัญที่สุด เพราะมีแก๊ส ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต และบรรยากาศชั้นนี้มี ......................................................... . จำนวนมากทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่าง ๆ และอุณหภูมิจะค่อย ๆ ........................................... ตามระดับความสูง ถัดจากชั้นนี้ขึ้นไปจะเป็นชั้นที่มีแก๊สโอโซนอยู่เป็นจำนวนมาก แก๊สโอโซนทำหน้าที่ .......................................................................................................................................... บรรยากาศชั้นนี้เรียกว่า ....................................................... ถัดมาเป็นบรรยากาศชั้น .......................................................... ซึ่งอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ 50-80 กิโลเมตร บรรยากาศชั้นนี้อุณหภูมิจะลดลงตามระดับความสูง เป็นบรรยากาศชั้นที่ส่งดาวเทียมขึ้นไปโคจรรอบโลก ถัดมาเป็นบรรยากาศชั้นเทอร์โมสเฟียร์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าชั้น ........................................................... เป็นบรรยากาศที่มีอากาศเบาบางมาก แต่อนุภาคแก๊สต่าง ๆ ในชั้นนี้จะอยู่ในลักษณะที่ .......................................................................... จะเริ่มลุกไหม้เมื่อเข้าสู่บรรยากาศชั้นนี้ ส่วนบรรยากาศชั้นบนสุดที่อยู่ในระดับความสูง 500 กิโลเมตร ขึ้นไป จนกลืนหายไปในอวกาศ บรรยากาศชั้นนี้เรียกว่า ....................................................................................................

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง บรรยากาศความเห็น (1)

สุข
IP: xxx.175.241.249
เขียนเมื่อ 

สุข