พื้นที่ที่ต่ำที่สุดในโลก

พื้นที่ที่ต่ำที่สุดในโลก

            บนพื้นดินที่เรา เดิน วิ่ง หรือขึ้นรถไปโน้นมานี้ ก็เป็นที่รู้ว่าระดับของพื้นดินในแต่ละแห่งไม่เท่ากัน สูงบ้าง ต่ำบ้าง และเราก็ทราบกันทุกคนแล้วที่สูงที่สุดในประเทศไทย คือ ยอดดอยอินทนนท์ 

            ยอดดอยอินทนนท์ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2565.3341 เมตร การที่จะรู้ว่าที่นั้นตำกว่าหรือสูงกว่านั้นจะต้องใช้เครื่องมือที่เพิ่งคิดค้นพบได้ไม่กี่สิบปีนี้เอง ก่อนหน้านั้นถ้าจะรู้ว่าที่นั้นสูงกว่าหรือต่ำกว่าได้ก็โดยการคาดเดาด้วยสายสา โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้านับพื้นที่ทั่วโลกแล้วยากมากที่จะบอกว่าตรงจุดไหนที่ตำกว่าหรือสูงกว่ากัน

            สิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าจะบอกว่าตรงไหนสั้นกว่าหรือยาวกว่า หรือว่าตรงไหนต่ำกว่าหรือสูงกว่าต้องถามคนที่ประดิษฐ์สิ่งนั้นถึงจะถูกต้องที่สุด แน่นอนพื้นดินที่เราอาศัยอยู่ก็เช่นกัน การจะรู้ว่าตรงไหนสูงกว่าหรือต่ำกว่านั้นก็รู้จากผู้สร้างที่เป็นผู้บอกเอง 

           เมื่อพันสี่ร้อยกว่าปีมาแล้ว สถานที่ที่ต่ำที่สุดบนพื้นที่โลกพระเจ้าผู้สร้างโลกได้ทรงบอกแก่มวลมนุษย์แล้วว่าตรงไหนต่ำที่สุด ดังที่พระองค์ทรงตรัสในอัลกุรอาน ในสูเราะฮฺ อัร-รูม อายัตที่ 1-4 ว่า

الم * غُلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ * فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ 

             ความว่า : ( 1) อะลิฟ ลาม มีม  (2) พวกโรมันถูกพิชิตแล้ว (3) ในดินแดนอันใกล้นี้ แต่หลังจากการปราชัยของพวกเขาแล้วพวกเขาจะได้รับชัยชนะ (คือหลังจากปราชัยต่อพวกเปอร์เชียแล้ว พวกโรมันก็จะได้รับชัยชนะ) (4)ในเวลาไม่กี่ปีต่อมา พระบัญชาเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ ทั้งก่อนและหลัง (ชัยชนะ) และวันนั้นบรรดาผู้ศรัทธาจะดีใจ 

          อายัตนี้อัลลอฮฺได้บ่งบอกอย่างน้อยสองอย่างที่นับว่าเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความสามารถของมนุษย์ในสมัยนั้น โดยอัลลอฮฺบอกในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภาคหน้า ชาวโรมัน อาณาจักรไบเซนไทน์ จะได้รับความพ่ายแพ้  และเมื่อข่าวการพ่ายแพ้ของพวกโรมันต่อพวกเปอร์เซีย พวกมุสลิมก็เศร้าเสียใจด้วย เพราะพวกโรมันเป็นกลุ่มที่นับถือพระเจ้าเหมือนกับมุสลิม แต่ชาวเปอร์เซียเป็นพวกบูชาไฟและเป็นกลุ่มที่พวกมุชริกินที่ปฏิเสธอิสลามในมักกะฮฺต่างก็เยอะเย้ยมุสลิม

          กระนั่นก็ตามในอายัตต่อมา(อายัตที่ 3 และ 4) อัลลอฮฺก็ได้แจ้งว่าพวกโรมันจะได้รับชัยชนะในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า และเมื่อนั่นมุสลิมก็จะได้รับความดีใจ   

          คำว่าไม่กี่ปีในอัลกุรอานใช้คำว่า بِضْعِ سِنِينَ ซึ่งคำว่า بِضْعِ    เป็นภาษาอาหรับที่มีความหมายว่าหลายปี และหลายที่นี้อยู่ในช่วง 3-9 ปี มีรายงานหนึ่งว่า ชาวมุชริกีนไปถามว่ากี่ปี บางคนตอบไปว่า 7 ปี เมื่อเวลาผ่านไป 7 ปีจริง พวกโรมันก็ยังไม่ได้รับชัยชนะ ก็ยี่งทำให้ชาวมุชริกีนยี่งเยาะเย้ยมุสลิมรวมไปถึงเยาะเย้ยความเป็นจริงของอัลกุรอานด้วย และพวกเขา(ทุกคนที่ไม่เชื่ออัลกุรอาน)ต่างก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่พวกโรมันจะชนะเปอร์เซีย เพราะพวกโรมันในช่วงนั้นต่ำต้อยและยากจนมาก และเมื่อเวลาผ่านไปถึง 9 ปี โรมันก็ได้รับชัยชนะจริงๆ (บางรายงานกล่าวว่าใช้เวลา 7 ปี) นี่เป็นหลักฐานที่แน่ชัดอย่างหนึ่งว่าอัลกุรอานนั้นไม่ใช่คำกล่าวลอยที่ยกร่างขึ้นมาเอง หรือเป็นคำพูดของนบี แต่เป็นคำตรัสจากพระเจ้าผู้สร้างโลกสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอย่างแท้จริงๆ

          สถานที่เกิดสงครามระหว่างพวกโรมันกับพวกเปอร์เซียและได้รับชัยชนะนั้น เป็นพื้นดินระหว่างจอร์แดนกับฟาเลสไตน์(อิสราเอล) อิบนุหะญัรฺ อัล-อัศกอลานี้ ได้กล่าวว่า ดินแดนที่เกิดสงครามนั้นคือช่วงระหว่าง อัซรออาตในจอร์แดนกับบัศรอในชาม


แผนที่แสดงพื้นที่ระหว่างจอร์แดนและฟาเลไตน์(อิสราอีล)
ทะเลเดดซีอยู่ระหว่างทั้งสองประเทศและเป็นพึ้นที่ที่ต่ำที่สุด

          ในอัลกุรอาน อัลลอฮฺใช้คำว่า أَدْنَى الْأَرْضِ

          คำว่า الْأَرْضِ หมายถึง  พื้นแผ่นดินหรือพื้นโลก

          คำว่า أَدْنَى   มีหลายความหมาย      

            1. แปลว่า أقرب หมายถึงที่ใกล้ที่สุด นั้นหมายถึงสงครามที่พวกโรมันแพ้พวกเปอร์เซียอยู่ในดินแดนที่ไม่ไกลจากมักกะฮฺและมะดีนะฮฺ และนักอรรถาธิบายอัลกุรอานส่วนใหญ่จะเขียนแปลความหมายในอายัตนี้ในความหมายนี้ รวมทั้งหนังสือแปลความหมายอัลกุรอานที่เป็นภาษาไทยด้วย     

            2. แปลว่า أقل หมายถึง น้อยที่สุด      

            3. แปลว่า أخفض หรือ أهبط  หมายถึงที่ต่ำที่สุด

          จากการศึกษาด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ พื้นดินที่ตำที่สุด พบว่า

            ·         บนพื้นดินดินบริเวณพื้นที่ต่ำอัลฟัยยูมในประเทศอิยิปต์ ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 45 เมตร

            ·         ก้นทะเลสาบ Death Valley ใน California ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 8 5 เมตร

              ·         พื้นที่ต่ำทางตอนเหนือของทะเลทรายในอิยิปต์ตะวันตก ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 133 เมตร

             ·         ก้นทะเลสาบ Tiberias طبرية ทางตอนเหนือของอิสราเอล ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 209 เมตร

            ·         พื้นที่ประเทศจอร์แดน  ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 212-400 เมตร

            ·         ผิวน้ำในทะเลเดดซี ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 402 เมตร

            ·         พื้นดินที่ต่ำที่สุดบริเวณทะเดดซี ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 394 เมตร

 

  

ป้ายแสดงสถานที่ต่ำที่สุดในโลก ต่ำกว่า 394 เมตร จากระดับน้ำทะเล

 

         การวัดความลึกของบริเวณเดดซี(หรือที่อื่นๆ) จะสามารถทำได้โดยใช้เทคโนโลยีในสมัยใหม่เท่านั้น ก่อนหน้านี้ เป็นไ ปไม่ได้เลยที่จะมีผู้ใดสามารถล่วงรู้ว่า ที่แห่งใดเป็นดินแดนที่ต่ำที่สุดบนพื้นโลก แต่ดินแดนดังกล่าวได้ถูกกล่าวไว้แล้วในอัลกุรอานว่าเป็นดินแดนที่ต่ำที่สุดบนโลก และนี่ก็เป็นหลักฐานอีกประการหนึ่งว่า อัลกุรอาน เป็นวจนะของอัลลอฮ์ (ซ.บ.)พระเจ้าผู้ทรงสร้าง อย่างแท้จริง  

คัดมากจาก : http://sciyiu.sci-yiu.net

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยาศาสตร์กับอิสลามความเห็น (6)

สลามคะ...อาจารย์

และนี่คือความจริงที่ปฏิเสธไมได้

"ดินแดนดังกล่าวได้ถูกกล่าวไว้แล้วในอัลกุรอานว่าเป็นดินแดนที่ต่ำที่สุดบนโลก และนี่ก็เป็นหลักฐานอีกประการหนึ่งว่า อัลกุรอาน เป็นวจนะของอัลลอฮ์(ซ.บ.)พระเจ้าผู้ทรงสร้าง อย่างแท้จริง " ขอบคุณมากๆ คะอาจารย์ ขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนคะ

แวะมาคอมเม้น นานหลายเพลาที่ไม่ได้ติดตามอ่านบทความของบาบอ ..

ขออัลลอฮฺทรงคุ้มครอง..

adinan
IP: xxx.173.215.226
เขียนเมื่อ 

แล้วจุดที่ลึกที่สุดในทะเลอยู่ที่ไหน ลึกเท่าไหร่ ช่วยตอบหน่อย

sumai
IP: xxx.120.157.37
เขียนเมื่อ 

เท่าที่จำได้

จุดที่ลึกที่สุดในทะเล คือ ร่องมาเรียน่า ในมหาสมุทรแปซิฟิก

ส่วนลึกเท่าไหร่นั้น จำไม่ได้แล้ว

ยังไงก็ลองเสิร์จหาดูค่ะ

furqann
IP: xxx.28.182.12
เขียนเมื่อ 

อัลฮัมดูลิลลาฮ์ ที่อัลลอฮ.ทรงเมตตามนุษย์อย่างเราๆ

abu zemam
IP: xxx.31.121.84
เขียนเมื่อ 

วันนี้ได้ความรู้ใหม่ๆ ขอขอบคุณสำหรับแบ่งปันความรู้

หมายเลขบันทึก

210585

เขียน

21 Sep 2008 @ 22:01
()

แก้ไข

12 Jun 2012 @ 15:36
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก