การแข่งขันวิชาการสำนักงานเขตพื้นที่กาฬสินธุ์เขต 1 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์เข้าแข่งขันในวันที่ 18 กันยายน 2551 เด็กชายธนกิจ   เจียงวิเศษ  นักเรียนโรงเรียนโคกศรีเมือง ได้เป็นอันดับที่ 1 ของ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 1  ด้วยคะแนน 77 คะแนน อันดับที่ 2 นักเรียนโรงเรียน

กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ด้วยคะแนน  72 คะแนน