ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองกระทุ่ม กำแพงเพชร


รูปแบบการสาธิตอาชีพเกษตรผสมผสาน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลหัวถนน 

อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

เป็นอีกศูนย์หนึ่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งขึ้นมา มีกิจกรรมภายในศูนย์ แห่งนี้จะเน้น

รูปแบบการสาธิตวิธีการประกอบอาชีพด้านการเกษตรผสมผสานมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็นการเลี้ยงสัตว์      การเลี้ยงปลา การปลูกผักสวนครัวและเพาะเห็ดนางฟ้า    หัตถกรรมการทำไม้กวาดจากดอกหญ้าและอาคารสำนักงานการเรียนรู้                        

                  การดำเนินการจัดให้มีกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยใช้แนวทางโรงเรียนเกษตรกร(Farmer Field School) ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนการสอนในแปลงเรียนรู้ตามขั้นตอนพัฒนาการของพืชและสัตว์รวมทั้งการปฏิบัติจัดการที่เกี่ยวข้องหมดทั้งนี้ การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรให้เป็นไปตามความต้องการฝึกอบรม(Training needs)ของเกษตรกรและชุมชนด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

 

  

สำหรับวิทยากรที่จะเข้ามาถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรนั้นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุงและวิทยากรเกษตรกรมาให้คำแนะนำในการฝึกปฏิบัติอาชีพด้านการเกษตร ทั้งในขั้นตอนการอบรมและการฝึกปฏิบัติจริงในศูนย์เรียนรู้ โดยตั้งเป้าหมายว่า เมื่อเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้แล้วจะสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพของตนเองและกลับไปปฏิบัติในพื้นที่จริงของเกษตรกรเองได้ทั้งหมด โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่บ้านหนองกระทุ่ม นับเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้หมุนเวียนเข้าไปใช้ประโยชน์เพื่อประกอบอาชีพด้านการเกษตรตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติแนวคิดของเกษตรกร ขณะเดียวกันมีการสนับสนุนให้เกษตรกรเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพที่สนใจ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องพร้อมทั้งน้อมนำและยึดมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ โดยเฉพาะในเรื่องการนำภูมิปัญญาและวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต ช่วยเพิ่มรายได้และฝึกนิสัยในการประหยัด อดทนซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความกินดีอยู่ดียิ่งขึ้นในอนาคตต่อไป

                                                        

 

 

                

 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองกระทุ่ม

        ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และใช้ประโยชน์เพื่อการประสิทธิ์ประสาทวิชาด้านการเกษตรแบบถูกวิธีในแบบที่เกษตรกรระดับพื้นฐานของประเทศพึงสามารถดำเนินการได้ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการใช้ชีวิตทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางสำคัญของการสร้างวิถีชีวิตเกษตรกรให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแบบมีอนาคต เกษตรกรทั่วไปหรือเกษตรกรใกล้เคียงสนใจเรียนรู้หรือศึกษาเอนำมาปฏิบัติในพื้นที่ทำกินของตนเองสามารถเข้าไปเยี่ยมชมและศึกษาแนวทางได้อย่างเต็มที่

 

          

 

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 209441เขียนเมื่อ 17 กันยายน 2008 15:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:34 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

หวัดดีครับ

  • กรรมการเลขาศูนย์ นั่งอยู่ตรงไหนครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี