บันทึกความรู้- ทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์


การบริหารทรัพยากรมนุษย์ควรนำทฤษฎีการจูงใจ ทฤษฎีลำดับขั้นตามความต้องการของมนุษย์และทฤษฎี 2ปัจจัย มาใช้

ทฤษฎีการบริหารทรัพยากรมนุษย์
1.ทฤษฎีการจูงใจ หมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วยการกระตุ้นความรู้สึกของพนักงานในองค์กรให้แสดงพฤติกรรมโดยกระทำกิจกรรมต่างๆอย่างเต็มความรู้ความสามรถอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนและแสดงออกซึ่งพฤติกรรมนั้นจะมีทั้งการแสดงออกด้วยความตั้งใจและความพยายาม จะใช้พลังงานที่มีอยู่ในตนเองปฏิบัติกิจกรรมเพื่อบรรลุผลสำเร็จตามความต้องการและสร้างความพึงพอใจในการทำงานอย่างสูงสุด
ประเภทของแรงจูงใจแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ
1. ประเภทแรงจูงใจตามแหล่งที่เกิด ได้แก่ ก. แรงจูงใจภายนอก ข. แรงจูงใจภายใน
2.
ประเภทแรงจูงใจตามธรรมชาติของมนุษย์ ก.แรงจูงใจทางสรีระวิทยา ข.แรงจูงใจทางจิตวิทยา ค.แรงจูงใจทางสังคม
2.
ทฤษฎีลำดับขั้นตามความต้องการของมนุษย์
ผู้คิดค้นคือ นาย อับราฮัม มาสโลว์(Abramhum Maslow) โดยจัดความต้องการเป็นลำดับความสำคัญจากความต้องการระดับต่ำไปยังความต้องการในระดับสูงเมื่อความต้องการระดับต่ำได้รับการตอบสนองแล้วจะมีความต้องการในระดับสูงขั้นต่อไป
1.
ความต้องการสมหวังในชีวิต(Self Actualization Needs)
2.
ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง(Esteem Needs)
3.
ความต้องการด้านสังคม(Social Needs)
4.
ความต้องการความปลอดภัย(safety Needs)
5.
ความต้องการด้านร่างกาย(Physiological Needs)
3.
ทฤษฎี 2ปัจจัย
ผู้คิดค้นคือ นาย เฟดเดอริก เฮิร์ซเบริร์ค(Federick Herzberg) โดยแบ่งปัจจัยออกเป็น2 ปัจจัย คือ

1. ปัจจัยการกระตุ้น(Motivition) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงและเป็นแรงจูงใจให้เกิดความพึงพอใจในงาน
2.
ปัจจัยค้ำจุนหรือการบำรุงรักษา(Hygiere Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งสนับสนุนให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการทำงาน


หมายเลขบันทึก: 208252เขียนเมื่อ 13 กันยายน 2008 07:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 มิถุนายน 2012 22:16 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

สวัสดีค่ะ บันทึกแต่เช้าเลยนะคะ

ประเภทของแรงจูงใจ ก. แรงจูงใจภายนอก ข. แรงจูงใจภายนอก น่าจะต่างกัน นะคะ

ขอบคุณ คุณใบบุญที่มาเป็นกำลังใจให้ค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี