พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์


คนเราถ้ารูจักสิ่งต่าๆต่อไปนี้ ก็จะทำให้เราดำรงีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขครับพี่น้อง

๑. รู้ตัว รู้ตน หมายถึง การรู้ความเป็นไปได้ของตน รวมทั้งความพร้อมในด้านต่าง ๆ รู้ทั้งจุดเด่นและจุดด้อย รู้เท่าทันอารมณ์ รู้สาเหตุที่ทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกนั้น ๆ รู้ว่าผลที่จะตามมาเป็นอย่างไร ละประเมินความสามารถตนเองได้ตามความเป็นจริง และนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสม

            ๒. รู้ทน รู้ควร หมายถึง ความสามารถในการจัดการกับความรู้สึกของตนเอง เช่น จัดการกับความโกรธ ความไม่พอใจ ความหงุดหงิดได้ สามารถควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่ถูกที่ควรได้ เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ ใจกว้างสามารถรับฟังความคิดและข้อมูลใหม่ ๆ ตลอดจนปรับตัวต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้

          ๓.   รู้สร้างกำลังใจ หมายถึง การมีแรงบันดาลใจที่จะทำให้เกิดความพยายามในการก้าวสู่เป้าหมายอย่างไม่ท้อถอย มีความตั้งใจที่จะทำให้ดีที่สุดในสิ่งที่รับผิดชอบ เมื่อมีปัญหาก็ไม่ท้อแท้หมดกำลังใจ รู้จักมองโลกในแง่ดี และพยายามหาทางปรับปรุงแก้ไขจนถึงที่สุด

          ๔.  รู้จักตั้งเป้าหมายหรือปรัชญาในการดำรงชีวิต เพื่อเดิมตามหรือทำตามเป้าหมายที่ตนต้องการ

 

หมายเลขบันทึก: 208229เขียนเมื่อ 13 กันยายน 2008 04:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 02:04 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

สวัสดีครับ

     ความฉลาดทางอารมณ์ ผมได้ศึกษามาบ้าง  แต่ได้มาอ่านบทสรุปทั้ง 4 ข้อ  ถือว่า "ชัดเจน ตรงประเด็น  และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี" ครับ

                    ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับที่แวะเข้ามาอ่านยามเช้าเลยนะครับ รักษาสุขภาพด้วยครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี